Nacrt zakona o informisanju do 2014.

Pomoćnik ministra kulture i informisanja o medijskim zakonima. (Fonet, 25.11.2013. godine)
"Do kraja godine očekujem da Nacrt zakona o javnom informisanju bude upućen Vladi Srbije, a da će nacrti Zakona o elektronskim medijima i javnim servisima Ministarstvo Vladi uputiti u prvom tromesečju iduće godine."

Pomoćnik ministra kulture i informisanja zadužen za medije krajem novembra 2013. najavio da bi Zakon o informisanju do kraja godine trebalo da se nađe pred Vladom.

Istinomer je pitao Sašu Mirkovića kada se može očekivati usvajanje novog zakona.

„Tekst nacrta Zakona o javnom informisanju i medjima je pre više od dve nedelje ponovo upućen na adrese tri ministarstva (Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde i državne uprave i Ministarstvo spoljnje i unutrašnje trgovine i telekomunikacija) i Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo koji su u svojim prethodno iznetim mišljenjima na tekst nacrt ovog zakona zahtevali da im inovirani tekst nacrta zakona sa izmenama ponovo pošalje na mišljenje. Do ovoga trenutka mišljenje na tekst nacrta Zakona o javnom informisanju i medijima nam je stiglo sa adrese Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija koje nije imalo nikakve primedbe na tekst nacrta zakona iz njihovog delokruga. Očekujemo da će u najskorijem mogućem roku dobiti mišljenja i sa preostale tri adrese koje ćemo razmotriti kako bi kompletirali tekst nacrta Zakona o javnom informisanju koji ćemo zatim preko Vladine kancelarije za evropske integracije što pre poslali u Brisel na završne komentare. Nakon toga se nadamo da ćemo konačno moći da uputimo tekst nacrta Zakona o javnom informisanju i medijima u Vladu, a zatim i u Skupštinu.“
24. 12. 2013. godine

Budući da na trajanje ovog procesa sada utiču druge institucije, a ne samo Ministarstvo kulture i informisanja, izjavu pomoćnika ministra kulture i informisanja ocenjujemo sa „radi se na tome“.

Paket medijskih zakona (Zakon o javnom informisanju, Zakon o elektronskim medijima i Zakon o javnim medijskim servisima) usvojen je početkom avgusta 2014.