Menjaža kriminalaca

Predsednik Tadić o potpisivanju sporazuma o izručenju osumnjičenih za organizovani kriminal i terorizam između Srbije i Crne Gore. (Radio Slobodna Evropa, 8. 7. 2010. godine)
„Spremni smo da potpišemo sporazum između dve vlade o međusobnom izručivanju naših državljana koji su bili uključeni u akte organizovanog kriminala.“

Nedelju dana posle najave predsednika Tadića, u Podgorici su počeli pregovori predstavnika ministarstava pravde Srbije i Crne Gore o sporazumu o izručenju optuženih. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije, Slobodan Homen, kaže da će srpska strana Crnoj Gori predložiti da se, u odnosu na sporazum koji je Srbija potpisala sa Hrvatskom, proširi spisak krivičnih dela koja će biti podložna sporazumu o izručenju.

„Naš predlog Republici CG jeste da se zaključi sporazum za sva dela za koja se može izreći kazna duža od godinu dana.“

Blic, 15. 7. 2010. godine

Ministarka pravde Srbije Snežana Malović najavila je da bi sporazum o izručenju mogao biti potpisan do polovine septembra i da Ministarstvo trenutno prikuplja potrebna mišljenja da bi taj akt uputilo Vladi.

„Na prvoj narednoj sednici Vlade biće predloženo potpisivanje ugovora sa Crnom Gorom i ja sam duboko uverena da će to biti prihvaćeno i da ćemo u narednih mesec dana imati takav ugovor i sa Crnom Gorom.“

Blic, 9. 8. 2010. godine

Krajem septembra Crna Gora i Srbija su dogovorile uslove za međusobno izručivanje sopstvenih državljana.

„Prema dogovoru, Crna Gora i Srbija će jedna drugoj izručivati sopstvene državljane za krivična dela organizovanog kriminala, zatim dela protiv čovečnosti kao i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom.

Izručivaće se i počinioci dela korupcije i pranja novca za koja je, na osnovu prava obe države, propisana kazna zatvora u trajanju od četiri godine ili teža kazna ili mera bezbednosti koja podrazumeva lišenje slobode u trajanju od najmanje četiri godine.“

Beta, 27. 9. 2010. godine

Istinomer obećanju predsednika Tadića daje ocenu „ispunjeno“.