Korupciji nije mesto u politici

Premijer o merama borbe protiv korupcije. (Ekspoze mandatara Vlade, 7. 7. 2008. godine)
„Predložiće se usvajanje novih zakonskih odredbi prema kojima bi se u slučaju otkrivanja korupcije, osim predviđene krivične odgovornosti, državnim funkcionerima trajno zabranilo bavljenje politikom.“

Premijer Cvetković je u ekspozeu kao jedan od prioriteta rada Vlade izdvojio proširenje i pooštravanje borbe protiv korupcije. On je najavio donošenje niza zakona i formiranje organa kako bi se država efikasno borila protiv korpucije.

Ideju da se funkcionerima za koje se utvrdi da su korumpirani zabrani bavljenje politikom, ubrzo ponovio je i potpredsednik Vlade, Mlađan Dinkić.

„Funkcioneri bi bili dužni da javnosti prijave, ne samo ličnu imovinu, već i imovinu koju su dobili na korišćenje od države i lokalnih samouprava, a lažne prijave bi se kažnjavale zatvorom i zabranom bavljenja politikom.“

B92, 20. 8. 2008. godine

Zakonski propisi koji bi korumpirane pojedince trajno udaljili iz političkog života, međutim, ni dve i po godine kasnije nisu doneti. Nije čak zaživela ni odredba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije koja zabranjuje funkcionerima da u isto vreme obavljaju dve funkcije. Ne primenjuje se ni Zakon o lustraciji koji iz politike privremeno udaljava pojedince koji su kršili ljudska prava.

Budući da vlasti ne primenjuju ni postojeće mehanizme, kojima se političarima privremeno zabranjuje bavljenja politikom, a da najavljeni Zakon nije donet Istinomer obećanje premijera Cvetkovića ocenjuje kao neispunjeno.

Naslovna fotografija: FoNet/Nenad Ðorđević