Kontrolišemo finansije

Premijer o javnim finansijama. (Tanjug, 24. 10. 2011. godine)
„Javne finansije u Srbiji ove godine su pod punom kontrolom.“

Tvrdnju da su javne finansije „pod punom kontrolom“ premijer je potkrepio analizom budžetskih rashoda koji kako je rekao, nisu bili nekontrolisani, a ispoštovana je i zakonska obaveza povećanja penzija i plata u javnom sektoru.
Međutim, premijer je izgleda „zaboravio“ da pomene probijanje budžetskog deficita i rast javnog duga. Prema analizi Fiskalnog saveta javni dug je tokom 2011. godine porastao za 2,3 milijarde evra i dostigao 46,4 odsto BDP-a. U isto vreme, i budžetski deficit je veći od planiranog. Na početku godine planiran je manjak od 4,1 odsto BDP-a, da bi deficit prilikom rebalansa budžeta povećan na 4,5 odsto, a na kraju godine se došlo do 4,7 odsto BDP-a.

Izvor: Fiskalni savet, 20. 2. 2012. godine

 

Istinomer izjavu premijera Cvetkovića ocenjuje kao skoro neistinitu.

Naslovna fotografija: FoNet/Zoran Mrđa