Koliko je potrošač važan

Ministar trgovine i usluga o usvajanju predloga zakona o zaštiti potrošača. (Beta, 2. 9. 2009. godine)
„Očekujem da će početkom novembra zakon (o zaštiti potrošača) usvojiti Vlada Srbije i da potom bude upućen skupštini na usvajanje, a da od sledeće godine počne njegova primena.“

Otkako je u septembru prošle godine predstavljen predlog rešenja novog zakona o zaštiti potrošača, Milosavljević je više puta naglašavao koliko je ovaj akt značajan ističući da „nacrt zakon o zaštiti potrošača stavlja potrošača u centar svih ekonomskih zbivanja“.

„Usvajanjem zakona ova oblast biće uređena u skladu sa najvišim evropskim standardima…Zaštita prava potrošača dobiće strateški značaj u državi. Ključna novina u predloženom rešenju je prebacivanje tereta dokazivanja sa potrošača na trgovca i propisivanje obaveze trgovca da pre zaključenja kupovine obavesti potrošača o svim pojedinostima koje su značajne za njegov razuman izbor i odluku…“

Blic, 1. 9. 2009. godine

„Ono što je najvažnije je da novi zakon potrošača stavlja u fokus, u centar univerzuma i svih ekonomskih dešavanja u našoj zemlji. Želja je da se za potrošače u Srbiji obezbedi isti nivo zaštite koji imaju prosečni potrošači u EU…Kada ovaj zakon bude usvojen zaista neće postojati ništa po čemu će prosečni potrošač u Srbiji biti u nepovoljnijem položaju od onog u EU.“

Pregled, 2. 9. 2009. godine

Do kraja 2009. godine, zakon ne samo što nije ušao u skupštinsku proceduru, nego ni Predlog nije usvojen na Vladi.

Kada je u martu ove godine otvoren Centar za zaštitu potrošača, ministar je iskoristio priliku da istakne kako je otvaranje Centra „samo uvertira za novi zakon o zaštiti potrošača.“ (Pregled, 19. 3. 2010. godine)Nakon toga nastavio je da objašnjava značaj donošenja ovog akta.

„Novim Zakonom o zaštiti potrošača biće ispunjene obaveze Srbije da primeni evropske standarde u toj oblasti, ali i očekivanja običnog građanina da prava na tržištu ostvari na kvalitetniji način.“

Blic, 5. 4. 2010. godine

A onda je ministar ponovo najavio novi rok u kojem bi Vlada mogla da usvoji predlog ovog zakona.

„Vlada Srbije će krajem juna ili početkom jula usvojiti nacrt novog zakona o zaštiti potrošača. Očekujem da će nakon letnje pauze, u septembru taj zakon biti usvojen i u Skupštini Srbije.“

Beta, 8. 6. 2010. godine

U međuvremenu, Vlada je, umesto najavljenog, usvojila nacrt Zakona o trgovini i uputila ga skupštini na razmatranje. Ministar nam tada reče da smo time još bliži famoznom aktu o potrošačima.

„Zakon o trgovini primenjivaće se od 1. januara 2011. godine i to je prvi korak ka donošenju Zakona o zaštiti potrošača.“

Tanjug, 17. 6. 2010. godine

Bez obzira na važnost ovog zakona koju je ministar više puta isticao, svi pominjani rokovi su istekli, a Vlada još nije usvojila ni njegov predlog. Zbog toga izjavu ministra trgovine ocenjujemo kao „neispunjeno obećanje“.

Istinomer će nastaviti da prati da li će predlog ovog zakona Vlada usvojiti u novom roku koji je Milosavljević najavio.