Koliko daleko smo blizu?

Poslanik Velimir Ilić o napretku Srbije po pitanju evropskih integracija. (RTS, prenos skupštinskog zasedanja, 16. 12. 2009. godine)
„Srbija je danas dalja od EU nego što je bila pre dve godine.“

Stavljanje Srbije na „belu šengen listu“ i odmrzavanje Prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom najkrupniji su koraci kojima se Srbija približila EU. Da bi oni uopšte bili načinjeni trebalo je doneti veći broj zakonskih i podzakonskih akata.

Iako spisak evropskih zakona, koje po Nacionalnom planu za integraciju treba usvojiti, nije završen, tempo kojim se oni usvajaju vidljivo je brži nego prethodnih godina:

  • od 2003. do 2008. godine 24% propisa usklađeno je sa evropskim,
  • od jula do decembra 2008. 29% propisa usklađeno je sa evropskim,
  • sredinom 2009. 64% propisa usklađeno je sa evropskim.

Potvrdu da je napredak primećen i u Uniji stigla je i od Izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina:

Srbija je sama sebi ukinula vize. Saradnja sa Euleksom i osnivanje Agencije za borbu protiv korupcije su znaci da problemi počinju da se rešavaju.

16. decembar 2009. godine

S obzirom na sve ove argumente, Istinomer zaključuje da Velimir Ilić ne govori istinu.