Klikni bezbedno

Ministarka za telekomunikacije o otvaranju Centra za bezbedan internet. (Tanjug, 19. 5. 2010. godine)
„Srbija bi do kraja (2010.) godine trebalo da dobije Centar za bezbedan internet, gde bi roditelji i deca mogli da potraže savet ili prijave problem ukoliko se suoče sa zloupotrebama ili neprijatnostima na internetu.“

Centar za bezbedan internet podrazumeva telefonsku SOS liniju za decu i roditelje u slučaju zloupotreba na internetu. Psiholog centra bio bi dostupan 24 sata dnevno i, u slučaju zloupotreba, moći će da posavetuje roditelje ili da ih uputi kome da prijave zloupotrebe.

Prilikom predstavljanja projekta ministarka je objasnila da se za njegovo ostvarivanje očekuje pomoć Evropske unije.

„Ministarstvo je konkurisalo za projekat Evropske komisije ‘Klikni bezbedno’ kako bi Srbija dobila sredstva za osnivanje ovog centra.“

Tanjug, 19. 5. 2010. godine

Iako je Evropska komisija prihvatila projekat za osnivanje Centra za bezbedan internet, njegova realizacija ne teče očekivanom dinamikom. Vlada Srbije i Komisija su potpisale Memorandum o pristupanju programu tek krajem novembra 2011, dok je on stupio na snagu aprila 2012. Ono što je još preostalo jeste da Vlada uplati finansijsku kontribuciju Evropskoj komisiji, pa da zatim i zvanično počne projekat kojim se osniva Centar.

Budući da Centar za bezbedan internet još ne postoji, Istinomer obećanju ministarke telekomunikacija daje ocenu „neispunjeno“.