Kazaćemo mi Ujedinjenim nacijama

Predsednik DHSS o situaciji na Kosovu i potezima nove vlasti. (Politika, 19. 10. 2000. godine)
3. 11. 2010.
Teme / Ocene:
„Moramo, kao jedna kredibilna vlast, da zakucamo na vrata UN i da im kažemo: gospodo, ne poštuje se Rezolucija 1244. Srbi su taoci i albanskih ekstremista i međunarodne zajednice, koja nije učinila dovoljno da se stvori jedan demokratski ambijent na Kosovu.“