Vladan Batić

Datum rodjenja: 27. 7. 1949.
Stranka: Demohrišćanska stranka Srbije | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 27. 7. 1949.
Stranka: Demohrišćanska stranka Srbije | Svi akteri
Mesto:
Rođen je 1949. godine u Obrenovcu. 
Diplomirao je 1972. na Pravnom fakultetu u Beogradu. Zvanje magistra stekao je 1977, a 1981. je i doktorirao. Radio je kao advokat. 
Postao je član Demokratske stranke 1990. godine, kasnije prelazi u Demokratsku stranku Srbije, gde je bio i potpredsednik stranke. 
Osniva Demohrišćansku stranku Srbije 1997. godine. Bio je poslanik u tri saziva Narodne skupštine Srbije. Nakon pobede Demokratske opozicije Srbije, u periodu 2000-2003. bio je ministar pravde. Na izborima za predsednika Srbije 2004. godine bio je jedan od kandidata.
Nakon teške bolesti preminuo je u decembru 2010. godine.
Poslednji put ažurirano: 14. 1. 2015.