Je l’ osećate kako je jeftino ?

Ministar trgovine i usluga o cenama u Srbiji. (Beta, 20. 7. 2010. godine)
„Prema evropskim statistikama i podacima organizacije Evrostat, u 2009. godini Srbija je svrstana među zemlje sa najmanjim cenama hrane i pića, ali i među zemlje koje su najjeftinije za život.“

Nije prvi put da nas ministar trgovine, pozivajući se na Evrostatovo istraživanje, ubeđuje da u Srbiji nije skupo. Evrostat je zaista, poredio cene u 37 evropskih zemalja i došao do rezultata po kojem su cene hrane i bezalkoholnih pića u Srbiji na samom dnu liste, tačnije, jedino u Makedoniji, Poljskoj, Rumuniji i Bugarskoj cene su niže od srpskih.

Izvor: Eurostat

Niske cene životnih namirnica, međutim, nisu pravi i jedini pokazatelj da je jedna zemlja povoljna za život. Da bi se stekla tačna predstava treba uzeti u obzir da u troškove života ulaze i mnoge druge potrepštine i usluge – odeća i obuća, sredstva za higijenu, komunalije, obrazovanje dece, troškovi transporta… Pogled na indeks troškova života u poslednjih pola godine pokazuje da je, uz manje izuzetke, on u stalnom porastu.

Izvor: Republički zavod za statistiku

Da bi zaključak ministra Milosavljevića bio valjan on bi morao da se osvrne na to kakva je realna kupovna moć građana, odnosno kolika je prosečna plata i šta za nju može da se kupi. Prosečna zarada u Srbiji iznosi 33.463 dinara (maj 2010.) i praktično već dve godine je na tom nivou. Sa druge strane, za prosečnu potrošačku korpu potrebno je izdvojiti čak i više.

„Prosečna potrošačka korpa za april koštala je 37.070 dinara – 2,39 odsto ili 868 dinara više u odnosu na prethodni mesec, dok je minimalna koštala 23.274 dinara što znači da je bila skuplja za 3,24 odsto ili 731dinar, u odnosu na mart.“

Tanjug, 26. 6. 2010. godine

Da rezimiramo. Nesporno je da su cene hrane i pića u Srbiji niže od onih u većini evropskih zemalja, ali to nikako ne implicira da je život ovde jeftiniji. Zbog toga izjavu ministra trgovine ocenjujemo kao „skoro neistinu“.