Ala je u Srbiji jeftino

Ministar trgovine o istraživanju Evropske agencije za statistiku. (B92, 5. 8. 2009. godine)
„Ono što je činjenično stanje je da Srbija ima najniže cene u EU, pri čemu stoji konstatacija da su cene obuće i odeće veće u Srbiji nego prosečne cene u EU.“

Ministar Milosavljević je istom prilikom dodao i da nije tačno da je od zemalja u regionu od Srbije skuplja samo Hrvatska.

Prema istraživanju Evropske agencije za statistiku (Eurostat), to nije istina. Hrana je skuplja u svim zemljama, izuzev u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Bugarskoj i Albaniji.“

B92, 5. 8. 2009. godine

Prema istraživanju Evropske agencije za statistiku (Eurostat), na koju se poziva ministar trgovine i usluga, pojedini podaci su drugačiji nego što on navodi.

Istraživanje Eurostat-a

Da najpre razjasnimo šta pokazuje izveštaj Evropske agencije za statistiku (Eurostat). Indeksi nivoa cena (PLI) prikazani u tabelama ovog izveštaja omogućavaju poređenje nivoa cena u jednoj zemlji u odnosu na prosek u Evropskoj uniji. Ukoliko je indeks cena veći od 100, zemlja o kojoj je reč je relativno skupa u poređenju sa prosekom u EU i obrnuto.

Kad su u pitanju hrana i bezalkoholna pića, Srbija (u oznaci RS u Tabeli 1 izveštaja Eurostat) je skuplja i od Crne Gore, Rumunije, Litvanije, Poljske i Slovačke, a ne samo od Bosne i Hercegovine, Makedonije, Bugarske i Albanije.

Što se tiče cena obuće i odeće, ministar Milosavljević je potpuno u pravu, skuplji smo od proseka u EU.

Kada je reč o regionu, ne znamo na koji region ministar tačno misli pa nismo u mogućnosti da u potpunosti ocenimo ovu njegovu izjavu. Ako pretpostavimo da je Milosavljević govorio o Zapadnom Balkanu, tu je onda ispustio samo Crnu Goru. Hrana i bezalkoholna pića skuplja su u Srbiji nego u Crnoj Gori, kao što pomenuta Tabela 1 iz izveštaja pokazuje, što govori u prilog zaključku da Srbija ima najskuplju hranu i bezalkoholna pića u regionu Zapadnog Balkana, odmah posle Hrvatske.

Kada govorimo o ukupnom indeksu nivoa cena i istraživanju Eurostat-a, koje uključuje cene oko 2500 roba i usluga, onda se Srbija po pokazatelju indeksa nivoa cena nalazi među grupom najjeftinijih država. Ovaj indeks niži je samo u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Bugarskoj i Albaniji.

Ipak ćemo se usuditi da, i pored slobodno uvedene pretpostavke da Milosavljević govori o regionu Zapadnog Balkana, na osnovu istraživanja Eurostat rađenom u 37 zemalja Evrope i zasnovanom na 2500 cena roba i usluga izjavu Milosavljevića o cenama u Srbiji, regionu i EU ocenimo kao polu istinitu.

B92, 5. 8. 2009. godine