Ispunjen Akcioni plan

Premijer o uslovima za sticanje statusa kandidata za prijem u EU. (RTS, 23. 9. 2011. godine)
„Ako se pogledaju oni uslovi koji su bili postavljeni, Akcioni plan praktično je u potpunosti ispunjen.“

Spisak obaveza koje Srbija mora da ispuni kako bi dobila status kandidata za pristupanje Evropskoj uniji sadržani su u Akcionom planu koji je Kancelarija za evropske integracije donela krajem 2010, a vlada usvojila u martu 2011. godine. Na spisku od 96 zakona koji treba da budu usvojeni ili izmenjeni, preporuka koje treba sprovesti vidi se da jedan deo jeste ispunjen, makar i sa probijanjem zacrtanih rokova. Međutim, i dalje se čeka da parlament usvoji veoma bitne zakone koji su obaveza Srbije, kao što su Zakon o resituciji, Zakon o krivičnom postupku, Zakon o parničnom postupku, Zakon o javnoj svojini, Zakon o železnici.

Osim neophodnih zakona, država nije ispunila sve obaveze prema nezavisnim telima. Tako, na primer poverenik za informacije od javnog značaja i republički ombudsman još uvek nemaju trajne prostorije za rad, pa ne mogu ni da povećaju broj zaposlenih.

„U slučaju poverenika, Skupština je izglasala budžet i dala saglasnost da se zaposle novi ljude. To, međutim, nije bilo moguće jer od vlade nismo dobili potreban poslovni prostor. Odnosno, još gore, dobili smo, zajedno sa ombudsmanom, veliku, nekad prelepu zgradu u Karađorđevoj 48, ali ne i sredstva neophodna za njenu adaptaciju, bez čega je potpuno neupotrebljiva. Bez ljudi planirana sredstva nije bilo moguće, bar ne svrsishodno, potrošiti. I tako iz godine u godinu.“

poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, Politika, 16. 9. 2011. godine

Budući da jedan deo uslova ispunjen sa zakašnjenjem, ali da jedan broj bitnih zakona i preporuka još nisu sprovedeni, Istinomer izjavu premijera Cvetkovića ocenjuje kao skoro neistinu.

Naslovna fotografija: FoNet/Božidar Petrović