I Danilu Kišu su ukidali doktorat

Predsednik Srbije o Danilu Kišu i Siniši Malom. (TV Happy, 25. 11. 2019. godine)
“Pa znate li ko je bio istraživan, kome je bio ukidan doktorat, pod upitnikom bio. Pa veliki Danilo Kiš. Za plagijat je bilo, da je prepisivao. Za ‘Grobnicu za Borisa Davidoviča’.”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o doktoratu ministra finansija Siniše Malog u emisiji “Ćirilica” 25. novembra, rekao je da Mali nije jedini ko je bio “istraživan, kome je bio ukidan doktorat”.

“Pa veliki Danilo Kiš”, rekao je Vučić, pritom misleći na njegovo delo “Grobnica za Borisa Davidoviča”.

Iako Vučić kaže da ne upoređuje Malog sa piscem, on to ipak na neki način čini. Prema njegovim rečima, Kiša pominje kako bi ukazao na to da su “mnogo važnije i mnogo veće ljude progonili na zverski način”. Dodao je i da smatra da je “mnogo važnije šta će u stanju u oblasti javnih finansija Siniša Mali da uradi za zemlju”. 

Da nikakvog poređenja ni ne može biti, jasno je kada uzmemo u obzir da je svojevremeno pisac bio optužen za plagiranje književnog dela koje nikada nije dokazano. Dok je, sa druge strane, Univerzitet u Beogradu doneo odluku da doktorat Malog jeste plagijat.

Podsetimo, Kiš jeste bio optužen da je pomenuto delo, objavljeno 1976, zapravo prepisano iz dela drugih pisaca. Najčešće se pominje roman “7.000 dana u Sibiru” Karla Štajnera, kao delo koje je Kiš plagirao. Međutim, nikada nije dokazano da je Kiš prepisivao od Štajnera, ili bilo koga drugog. 

Za mnoge priče u ‘Grobnici za Borisa Davidoviča’ Kiš je koristio motive iz Štajnera, ali doista samo motive, jednu ili dve rečenice koje bi posle elaborirao u priču”, rekao je 2013. godine u intervjuu za hrvatski “Jutarnji list” istoričar Mark Tompson, koji je napisao knjigu „Izvod iz knjige rođenih – priča o Danilu Kišu“.

Kiš je, inače, povodom optužbi o plagiranju koje su prerasle u aferu 1977. godine napisao novo delo “Čas anatomije”, objavljeno 1978. godine. 

Pisac i profesor Filološkog fakulteta Mihajlo Pantić istakao je za “Danas” da se slučajevi Danila Kiša i Siniše Malog ni na koji način ne mogu porediti.

“U prvom je reč o plagiranju doktorske disertacije, a u drugom o nikada dokazanoj optužbi za plagiranje umetničke proze, konkretno Kišove knjige ‘Grobnica za Borisa Davidoviča’. Političari naravno imaju pravo da iznesu svoje mišljenje o plagiranoj disertaciji svoga kolege, ali je ono sasvim irelevantno za akademski nivo odlučivanja. U tom smislu moj stav saglasan je sa odlukom Beogradskog univerziteta”, rekao je Pantić.

Povezan sadržaj
Tim Istinomera 12. 10. 2019.

Dakle, Kiš jeste bio optužen za plagiranje, ali ne doktorata, jer nema podataka da ga je ikada pisao. Pisac je diplomirao na Filološkom fakultetu u Beogradu. Optužen je bio za plagiranje literarnog, a ne naučnog dela, kao što je to u slučaju ministra finansija Siniše Malog. Takođe, u slučaju aktuelnog ministra finansija radi se nedvosmisleno o plagijatu što je potvrdila rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović. Podsetimo, odluku da je prilikom izrade doktorske disertacije Mali pokazao neakademsko ponašanje doneo je Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu 21. novembra. Odbor je Senatu Univerziteta predložio da postupi po pravilniku o poništavanju doktorata.

Dakle, izjava da je i Danilu Kišu, kao i Siniši Malom “bio ukidan doktorat” nije tačna. Niti je Kiševo delo proglašeno plagijatom. Zato izjavu predsednika Srbije ocenujemo kao – neistinu.