Ivanka Popović

Datum rodjenja: 27. 1. 1959.
Stranka: vanstranačka ličnost | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 27. 1. 1959.
Stranka: vanstranačka ličnost | Svi akteri
Mesto:

Rođena 1959. godine u Rio de Žaneiru.

„Potiče iz ugledne novosadske porodice. Deda joj je bio senator Daka Popović, prvi ban Dunavske banovine, a otac ambasador Gavra Popović, jugoslovenski diplomata“, navodi „Danas“. 

Završila je Tehnološko-metalurški fakultet, gde je magistrirala i doktorirala i „prošla sve stepenice do zvanja redovne profesorke“. „Stu­di­je he­mij­skog in­že­njer­stva za­po­če­la je 1976. go­di­ne na Uni­ver­zi­te­tu Me­ri­lend u SAD, a na­sta­vi­la ih na be­o­grad­skom TMF-u, gde je i dok­to­ri­ra­la“, piše „Politika“.  

Bila je prodekanka na matičnom fakultetu, a potom i dekanka od 2006. do 2012. godine.

„Bavi se istraživanjima o degradaciji i stabilizaciji polimera, kinetici polimerizacije, reciklaži polimera i održivim razvojem. Bila je mentorka preko 50 diplomskih, završnih i master radova, osam magistarskih i šest doktorskih disertacija. Autorka ili koautorka je više od 85 naučnih radova, objavljenih u međunarodnim ili nacionalnim časopisima. Dobitnica medalje Srpskog hemijskog društva za uspeh i pregalaštvo u nauci“, piše „Danas“. 

Za rektorku Univerziteta u Beogradu izabrana je u oktobru 2018. godine. 

U septembru 2019. saopštila je da „prihvata moralnu odgovornost i staje uz svoje studente koji borave već 12 dana u zgradi Rektorata i bore se za autonomiju i ugled Univerziteta“. Izjavila je da „upitnost doktorata i sporost rešavanja validnosti doktorata ministra finansija Siniše Malog narušava ugled Univerziteta“ kao institucije od nacionalnog značaja, i da je zato „u interesu svih članova akademske zajednice da se ovo pitanje reši u najkraćem mogućem roku“. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon toga da „podržava ljubav između rektorke i studenata“ i da je „super što Popović nije 15 dana ušla u svoju kancelariju“.

 

Naslovna fotografija: Fonet, United media