Ivanka Popović

Datum rodjenja: 27. 1. 1959.
Stranka: vanstranačka ličnost | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 27. 1. 1959.
Stranka: vanstranačka ličnost | Svi akteri
Mesto:

Rođena 1959. godine u Rio de Žaneiru.

„Potiče iz ugledne novosadske porodice. Deda joj je bio senator Daka Popović, prvi ban Dunavske banovine, a otac ambasador Gavra Popović, jugoslovenski diplomata“, navodi „Danas“. 

Završila je Tehnološko-metalurški fakultet, gde je magistrirala i doktorirala i „prošla sve stepenice do zvanja redovne profesorke“. „Stu­di­je he­mij­skog in­že­njer­stva za­po­če­la je 1976. go­di­ne na Uni­ver­zi­te­tu Me­ri­lend u SAD, a na­sta­vi­la ih na be­o­grad­skom TMF-u, gde je i dok­to­ri­ra­la“, piše „Politika“.  

Bila je prodekanka na matičnom fakultetu, a potom i dekanka od 2006. do 2012. godine.

„Bavi se istraživanjima o degradaciji i stabilizaciji polimera, kinetici polimerizacije, reciklaži polimera i održivim razvojem. Bila je mentorka preko 50 diplomskih, završnih i master radova, osam magistarskih i šest doktorskih disertacija. Autorka ili koautorka je više od 85 naučnih radova, objavljenih u međunarodnim ili nacionalnim časopisima. Dobitnica medalje Srpskog hemijskog društva za uspeh i pregalaštvo u nauci“, piše „Danas“. 

Za rektorku Univerziteta u Beogradu izabrana je u oktobru 2018. godine.

Povezan sadržaj

U septembru 2019. saopštila je da „prihvata moralnu odgovornost i staje uz svoje studente koji borave već 12 dana u zgradi Rektorata i bore se za autonomiju i ugled Univerziteta“. Izjavila je da „upitnost doktorata i sporost rešavanja validnosti doktorata ministra finansija Siniše Malog narušava ugled Univerziteta“ kao institucije od nacionalnog značaja, i da je zato „u interesu svih članova akademske zajednice da se ovo pitanje reši u najkraćem mogućem roku“. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon toga da „podržava ljubav između rektorke i studenata“ i da je „super što Popović nije 15 dana ušla u svoju kancelariju“.

Dobitnica je ovogodišnje Nagrade za izuzetnost, koju dodeljuje Hemofarm fondacija. Nagrada joj je dodeljena za posvećen rad sa studentima, unapređenje visokoškolske nauke i obrazovanja i odlučno zalaganje za očuvanje integriteta i ugleda Univerziteta kao institucije od javnog značaja.

U februaru 2021. Državna revizorska institucija podnela je protiv nje krivičnu prijavu, zato što je, kako piše u prijavi, „tokom 2019. godine izvršila rashode u ukupnom iznosu od 2.918.053 dinara iz sredstava budžeta Srbije na osnovu ugovora o radu na određeno vreme bez pravnog osnova“.

„Ugovori su zaključeni sa osobama koje je angažovala, a da prethodno nije pribavila saglasnost nadležnog organa za njihovo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava, čime je, navodi se, nenamenski potrošila sredstva iz budžeta. Rektorka Ivanka Popović izjavila je za ‘Novosti’, da nema nikakvu informaciju o tome da je protiv nje podneta krivična prijava. ‘Ništa u Rektorat nije stiglo’, kaže profesorka Popović.“ (Večernje novosti, 18. 2. 2021. godine)  

Naslovna fotografija: Fonet, United media