Hoću u NATO

Potpredsednik SPO o tome zašto Srbija treba da uđe u NATO. (RTS, 22. 05. 2009. godine)
„Ulazak u NATO je u interesu Srbije. Državna politika mora da se kreira racionalnim preispitivanjem geostrateške pozicije, a ne na osnovu iracionalnih strasti.“

Bez obzira da li je njegova stranka bila u Koštuničinoj ili Cvetkovićevoj Vladi, Srećković je uvek isticao da bi za državu bilo dobro da se priključi Severno-atlantskoj alijansi. „Da smo bili članica NATO, izbegli bismo bombardovanje 1999. godine“, smatra aktuelni ministar za dijasporu i veruje da bi ulazak u NATO ubrzao i evro-integracije.

Ulazak u Partnerstvo za mir i NATO najsigurniji je način da Beograd zaštiti svoje državne i nacionalne interese, uključujući i pitanje budućeg statusa Kosova. Ne postoji primer da su velike sile dopustile da se na teritoriji članica NATO formiraju nove države. To bi bio slučaj i sa Srbijom.

RTS, 14. 08. 2005. godine

Naša obaveza je da vodimo odgovornu i racionalnu politiku zasnovanu na interesima, a s obzirom da je ulazak u EU strateški cilj, moramo imati na umu da nijedna zemlja bivšeg komunističkog bloka nije to učinila pre ulaska u NATO.

Beta, 05. 04. 2009. godine

Svestan da u javnosti trenutno nema većinske naklonosti za ulazak u NATO, kao i da Vlada nije jedinstvena po tom pitanju, Srećković se sada zalaže da objasni dobrobit od saveza sa Alijansom.

Pitanje ulaska Srbije u NATO još nije na dnevnom redu, ali očekujem da će uskoro biti i da će posle temeljne javne debate preovladati stav da Srbija treba da bude deo svih zapadnih integracija.

Večernje novosti, 20. 09. 2009. godine

 

Zbog takvih stavova Istinomer Srećkoviću dodeljuje ocenu „dosledno“.