Garantujemo bezbednost

Pomoćnik načelnika Uprave policije MUP-a o bezbednosti tokom Parade ponosa. (Politika, 28. 9. 2009. godine)
„Policija je mogla da zaštiti učesnike skupa.“

Pomoćnik načelnika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Željko Nikač izjavio je da je policija mogla da zaštiti učesnike Parade ponosa i saopštio da je skup mogao da se održi, iako je ocenjen kao visokorizičan, pošto su procenu rizičnosti skupa radili najkompetentniji ljudi iz beogradske policije i MUP.

Nikačevo mišljenje direktno je suprotno rešenju MUP koje je potpisao direktor policije Milorad Veljović 19. septembra i koje je dostavljeno organizatorima parade. U njemu stoji da policija ne može da garantuje bezbednost učesnicima i da „ne postoje uslovi da se povorka održi bez incidenata na Platou ispred Filozofskog fakulteta, gde je bila zakazana„.

Na osnovu kontradiktorne izjave Nikača sa rešenjem direktora policije, Istinomer ocenjuje njegovu izjavu kao neistinitu.