Željko Nikač

Datum rodjenja: 21. 11. 1959.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 21. 11. 1959.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:

Rođen je 27.11.1959. godine u Beogradu.

Pravni fakultet u Beogradu upisao je 1978, a diplomirao 1982. godine.

Magistrirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1993.godine na temu: ,, Međunarodnopravno regulisanje sukcesije država u odnosu na dvostrane međnarodne ugovore“.  Doktorirao na Pravnom fakultetu na temu: ,,Međunarodna saradnja država u borbi protiv kriminaliteta-kriminalistički aspekti“. 

Karijeru započeo kao advokatski pripravnik i pravnik u JK ,,Sport’, a potom se zaposlio u MUP RS. Od 1991. godine radnik  SUP Beograd i OUP Palilula, kriminalističko operativni radnik na suzbijanju privrednog i opšteg kriminaliteta.

Od 2001. godine radnik u Birou načelnika SUP Beograd, Odeljenje za kontrolu zakonitosti rada unutrašnjih kontrola, prvo kao kapetan, a potom kao major na dužnosti zamenika načelnika.

Od 01.12.2003. godine načelnik OZKZ, najpre u činu potpukovnika, a potom kao pukovnik.

Od 01.01.2007.godine raspoređen u MUP RS, Direkcija policije, uprava policije u sedištu MUP RS, na poslovima pomoćnika načelnika Uprave, u zvanju glavni policijski savetnik.

Naučnoistraživački rad:

Naučni saradnik Instituta za krimonološka i sociološka istraživanja u Beogradu (2005) i docent Kriminalističko-policijske akademije, MUP RS (2006) na predmetima ,, Policija u zajednici’ (akademske studije) i ,,Kriminalistička operativa’ (strukovne studije) ,prethodno na VŠUP, na predmetu ,,Kriminologija’.

Krajem 2009. godine, odnosno početkom 2010. godine u stalnom radnom odnosu na Kriminalističko-policijskoj akademiji. Bio je prodekan za naučno-istraživački rad u mandatu 2009-2012.