DS na vlasti, Srbija predvodi UN

Kandidat za poslanika na listi DS o predsedavanju UN,  Tanjug, 2. 5. 2012. godine)
3. 5. 2012.
Teme / Ocene: Beležnica
Sve zemlje sveta će se 8. juna okupiti da bi glasale koja će država ‘kao prva među jednakima’ predvoditi UN. Srbija je najozbiljniji kandidat za tu ulogu, što nije moglo da se očekuje pre nekoliko godina. Ja vam kažem sad u Banji Koviljači, 8. juna biće izabrana Srbija. A da bi bili izabrani moramo da nastavimo dalje putem koji ne ugrožava ni dostojanstvo, ni državne interese naroda, putem koji ne uvodi u opasnosti ovu zemlju. Taj put podrazumeva dalje angažovanje, otvaranje, saradnju i razumevanje sa svetom, bez ustupaka koji nisu mogući ili nisu pristojni i samo jedna politička snaga danas ima kapacitet da to uradi, a nju predvodi Boris Tadić, sadašnji i budući predsednik Srbije.