Crta verifikovala birački spisak i utvrdila da je tačan

Narodni poslanik SNS-a o biračkom spisku i Crti. (RTS, 6. februar 2024. godine)
10. 2. 2024.
Teme / Ocene: Neistina
„Taj birački spisak, ovo do sada niste videli, je l’ znate ko je verifikovao? Je l’ znate ko je utvrdio da je taj birački spisak tačan? Pa ovi njihovi geniji, ova njihova Crta.“  

Iako je trebalo da govori o konstituisanju Skupštine i izazovima novog saziva, što je bila tema emisije „Takovska 10“, poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Orlić dobar deo svog gostovanja na RTS-u posvetio je i Crti. Pre iznošenja optužbi na račun te nevladine organizacije, tvrdio je da su navodi o izbornoj krađi i fantomskim biračima obična laž i izmišljotina. Onda se dotakao biračkog spiska i Crte.

Taj birački spisak, ovo do sada niste videli, je l’ znate ko je verifikovao? Je l’ znate ko je utvrdio da je taj birački spisak tačan? Pa ovi njihovi geniji, ova njihova Crta“, rekao je Orlić mašući papirom, za koji je objasnio da je zvanična odluka Vlade Srbije o obrazovanju Radne grupe za verifikaciju jedinstvenog biračkog spiska.

Zatim je nastavio:

Sad vam oni i ta njihova Crta pričaju, nije dobar birački spisak, a u Radnu grupu Vlade Srbije imenovan Raša Nedeljkov iz Crte. Pa onda dve podgrupe ima, samo da čujete ovo, ljudi. Samo u podgrupu za statističku podršku se imenuje, između ostalih, Vujo Ilić – Crta. Pa u drugu podgrupu za pravna pitanja se imenuju Pavle Dimitrijević – Crta, Vladana Jaraković – Crta, Vladimir Tupanjac – Crta. Dakle pola toga radi, kao što vidite, Crta i utvrdila da je dobar birački spisak, verifikovala ga.“

Vladimir Orlić se Crtom bavio i sutradan, u emisiji „Fokus“ na televiziji B92. Da bi „dokazao“ tezu da su izbori u Srbiji u „savršenom redu sprovedeni“, pokazao je formulare za posmatrače, strane i domaće. Svi oni su, prema Orlićevim tvrdnjama, 17. decembra potpisali da nemaju primedbe i da je „sve u savršenom redu“. Među njima je, kako je naglasio, bio i Crtin posmatrač koji je izbore posmatrao na dva biračka mesta na opštini Vračar. Da bismo pokazali o kakvoj manipulaciji je reč napomenućemo da je reč o jednom od 3000 Crtinih posmatrača, koji su izbore posmatrali na 1000 biračkih mesta, te da je Crta još u toku izbornog dana ukazala na veliki broj slučajeva sistematskog i organizovanog doveđenja birača u Beograd iz drugih zemalja i mesta u Srbiji.

Ozbiljne optužbe na račun posmatračke misije Orlić je izneo i na B92. Zaposlene u Crti ukratko je optužio da su „lažovi“, „prevaranti“ i „politički aktivisti, otvoreno svrstani na stranu partija bivšeg režima“, koji rade „protiv svoje države“.

Zatim je, kao i u studiju Javnog servisa, pokazao Odluku Vlade Srbije o obrazovanju Radne grupe za verifikaciju biračkog spiska. Ponovio je da su u Radnoj grupi, uoči pretprošlih izbora, bili i zaposleni iz Crte, koji su, kako je rekao, birački spisak verifikovali.

Oni koji su verifikovali birački spisak, mogli da ga urede kako god su hteli, ti vam dođu danas, sole pamet i kažu – a ne, ne valja birački spisak, jer, znaš, ja sam analizirao retko lepa imena“, rekao je Orlić.

Šta je od izrečenog istina, a šta laž? U Crti potvrđuju da je Vlada Srbije 26. septembra 2019. osnovala Radnu grupu za verifikaciju biračkog spiska, čiji je zadatak bio razmatranje pitanja mogućnosti i načina sprovođenja verifikacije, odnosno analize i provere tačnosti jedinstvenog biračkog spiska. Potvrđuju i da su u nju, pored predstavnika državnih organa, relevantnih eksperata i predstavnika akademske zajednice, imenovani i predstavnici domaćih udruženja za posmatranje izbora – Crte i CESID-a. Rad Radne grupe posmatrali su predstavnici međunarodnih organizacija za posmatranje izbora (ODIHR, IFES, ENEMO, NDI).

Kako nam je rečeno, Radna grupa je u periodu od osnivanja do 10. februara 2021. održala ukupno šest sastanaka, a u svom radu usvojila je Poslovnik o radu i Metodologiju za verifikaciju jedinstvenog biračkog spiska. Pored toga, usvojen je i predlog teksta Sporazuma o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Udruženja Crta, a naknadno je sačinjena i Procena uticaja obrade podataka o ličnosti u okviru verifikacije biračkog spiska na zaštitu podataka o ličnosti.

Usvojenim predlogom sporazuma između ministarstva i Crte određene su uloge dveju strana potpisnica na način da ministarstvo sprovodi verifikaciju biračkog spiska, dok Crta ima status posmatrača u koracima navedenim u Sporazumu, što je za cilj imalo da se obezbedi da celokupan proces bude sproveden nezavisno i objektivno prema utvrđenoj metodologiji“, navode u Crti.

Pozvavši se na mišljenje Povernika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Ministarstvo državne uprave je 24. decembra 2020. pisanim putem obavestilo članove Radne grupe da aktivnosti verifikacije biračkog spiska neće moći da budu nastavljene u skladu sa predlogom Sporazuma između ministarstva i Crte. Takođe, ministarstvo je obavestilo članove radne grupe da će analizu stanja jedinstvenog biračkog spiska nastaviti samostalno, uz učešće Upravnog inspektorata.

Screenshot MDSUL obavestenje

Budući da se nisu stvorili uslovi da Crta učestvuje u procesu verifikacije biračkog spiska u skladu sa međunarodno priznatim standardima, Crta nakon 10. februara 2021. nije učestvovala u radu Radne grupe, niti ima saznanja o eventualnom nastavku rada Radne grupe, kažu u ovoj organizaciji. Ističu i da predstavnici Crte tokom svog učešća u radu Radne grupe nisu umali uvid u birački spisak.

Da ponovimo, iako je tačno da su predstavnici Crte učestvovali u radu Radne grupe za verifikaciju biračkog spiska, osnovane krajem septembra 2019. godine, prema potpisanom predlogu sporazuma Ministarstvo državne uprave bilo je zaduženo za verifikaciju biračkog spiska, dok je Crta imala status posmatrača. Međutim, nakon što je Povernik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dalo svoje mišljenje, ministarstvo je 24. decembra 2020. obavestilo članove Radne grupe da aktivnosti verifikacije biračkog spiska neće moći da budu nastavljene u skladu sa predlogom Sporazuma između ministarstva i Crte, te da će analizu stanja biračkog spiska nastaviti samostalno. Dalje, Crta od 10. februara 2021. nije učestvovala u radu Radne grupe jer nisu postojali uslovi da se proces verifikacije biračkog spiska sprovede u skladu sa međunarodno priznatim standardima, niti su njeni predstavnici imali uvid u birački spisak. Dakle, nije istina da su predstavnici Crte u Radnoj grupi utvrdili da je birački spisak tačan i dobar, niti su ga verifikovali, pa Vladimir Orlić za ovu izjavu dobija ocenu „neistina“.

Naslovna fotografija: Istinomer