Budžet na Vladi u novembru, Skupština ga usvaja u decembru

Ministar finansija Dušan Vujović o usvajanju budžeta za 2016. godinu, (RTS, 12. 11. 2015. godine)
„Očekujemo da vlada 23. novembra usvoji predlog buždeta i da on bude u Skupštini razmatran najkasnije 9. ili 11. decembra, ranije nego prošle godine.“

Prema podacima koji se nalaze na sajtu Vlade, vidi se da je Nacrt zakona o budžetu za 2016. godinu usvojen na sednici koja je održana 2. decembra ove godine. Iako je to deset dana nakon što je Vujović tvrdio da će biti, Vlada je na vreme nacrt zakona uputila u skupštinsku proceudru. 

Poslanici su raspravu počeli 9. decembra, a budžet je po hitnom postupku usvojen tri dana kasnije. Uprkos tome što nisu svi rokovi ispoštovani, Zakon je ipak u Narodnoj skupštini usvojen u datom roku, te obećanje ministra Vujovića ocenjujemo kao skoro ispunjeno. Takođe, ministar Vujović je bio u pravu i kada je tvrdio da će Zakon o budžetu ove godine biti usvojen ranije nego prethodne. Poslanici su ovogodišnji zakon izglasali trinaest dana ranije nego 2014. godine.

Prema Zakonu o budžetskom sistemu, kojim se propisuju rokovi i procedure za usvajanje budžeta Republike Srbije, Vlada je dužna da Narodnoj skupštini Predlog zakona dostavi najkasnije do 1. novembra. Nakon toga, predlog zakona ide na skupštinsku raspravu i poslanici imaju vremena da ga usvoje do 15. decembra. To, teorijski, znači da poslanici imaju na raspolaganju skoro mesec i po dana da razmatraju budžet za narednu godinu.
Međutim, u praksi budžet se donosi u poslednjem času, pa poslanici za pripremu i raspravu imaju svega nekoliko dana. Ove godine, poslanici su za iščitavanje kompletne dokumentacije, pisanje i podnošenje amandmana imali nešto više od tri dana. Tačnije, Vlada je skupštini zakon uputila u petak, 4. decembra, u kasnim popodnevnim satima, a krajnji rok za podnošenje amandmana je bio utorak 8. decembar. Problem donošenja Zakona o budžetu u poslednji čas nije rešen već 15 godina, što pokazuje i sledeća tabela.
Praksa donošenja sistemskih zakona po hitnom postupku, problem je koji u srpskom parlamentarnom životu postoji godinama, o čemu je Istinomer već pisao.
Pored negodovanja opozicije zbog nedovoljno vremena za pripremu rasprave, Vlada je kritkovana i zbog kratkih rokova koji su ostavljeni za podnošenje amandamana. Prema rečima pokrajinskog sekretara za finansije Zorana Radomana, AP Vojvodina je time onemogućena da podnese amandmane na Predlog zakona o budžetu.

(Beta, 9.12.2015. godine)
„Hitan postupak donošenja Zakona o budžetu Srbije za 2016. godinu ima za posledicu umanjenje demokratskog potencijala parlamenta, isključivanje šire javnosti, kao i nemogućnost da Skupština Vojvodine blagovremeno podnese amandmane.“

Takođe, iz pokrajine opet dolaze upozorenja da republička vlast ne poštuje Ustav i da je Vojvodini budžetom za 2016. godinu “zakinuto tri četvrtine sredstava”, a predsednik Lige Socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak najavljuje i žalbu Ustavnom sudu.

(RTV, 9.12.2015. godine)
„Mi smo zbog toga već pripremili žalbu Ustavnom sudu zbog nepoštovanja ustavne odrednice po kojoj budžet Vojvodine mora biti barem sedam procenata budžeta Srbije.“

Što se republičkog nivoa tiče, za 2016. godinu, budžetom su predviđeni prihodi u iznosu od 997.4 milijarde dinara, a rashodi 1,119 milijardi. Planirani fiskalni deficit na nivou Republike za sledeću godinu iznosi 121,8 milijardi dinara.

Ovogodišnji fiskalni deficit iznosiće oko 100 milijardi dinara uključujući stare dugove za gas, vojne penzije i subvencije u poljoprivredi. Budžet je dobio podršku Međunarodnog monetarnog fonda, a napravljen je na osnovu prognoze da će u 2016. godini rast BDP-a iznositi 1,75 odsto, a inflacija 2,8 odsto.