Dušan Vujović

Datum rodjenja: 22. 7. 1951.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 22. 7. 1951.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:

Rođen je 1951. godine u Požarevcu.

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde je i magistrirao i doktorirao. Dobio nagradu Univerziteta u Beogradu kao student generacije. Magistrirao je 1977. godine na temu cost-benefit analize, a doktorirao 1984. godine u oblasti makroekonomskih strukturnih modela. Post-doktorske studije završio 1990. godine na Kalifornijskom univerzitetu u Berkliju u oblasti primene strukturnih modela opšte ravnoteže na analizu strukturnih reformi u tranzicionim privredama. Posle doktorata otišao je u SAD, gde se usavršavao na američkom „Berkli“ univerzitetu. Na Berkliju je jedno vreme bio i gostujući predavač.

Od  novembra  1974.  godine  radio  kao  asistent  u  Institutu  za  međunardnu  politiku  i  privredu  u Beogradu, a od oktobra 1975. kao asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.
Početkom   1979.   godine  primljen   je   u   Svetsku   banku   kao   ekonomista  u   programu  „young professionals“. Od 1985. do 1992. radio kao docent i vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i kao rukovodilac  projekta  makroekonomskog  modeliranja  za  potrebe  Savezne  Vlade  SFRJ,  Institut  za statistiku. U Svetsku banku se vraća 1992. godine. U periodu   1992-1997. rukovodi programom stručnog   usavršavanja   kadrova   iz   ekonomskih ministarstava  zemalja  u  tranziciji  iz  istočne  i  južne  Evrope,  bivšeg  Sovjetskog  saveza,  Kine  i Vijetnama.  Ovaj  polugodišnji  program  koji  su  zajednički  su  organizovale  Svetska  banka,  MMF, EBOR (EBRD), BMP (BIS) iz Bazela, STO, OECD i EU, pohađalo je više od 500 perspektivnih kadrova iz zemalja  u tranziciji koji danas zauzimaju vodeće  pozicije  u centralnim bankama  i ekonomskim ministarstvima svojih zemalja.

Od 1998-2001. predvodi  stručne  timove  Svetske  banke koji su radili na programima makroekonomske  analize,  strukturnih  kredita i investicionih  projekata reforme  javnog  sektora uključujući reformu poreske administracije, trezora, budžetskog  procesa, javne administracije, sudstva, itd. U periodu 2001-2003. radi kao predstavnik Srbije i Crne Gore u Savetu direktora Svetske banke. Od juna 2003. do kraja 2006. rukovodi programom Svetske banke u Ukrajini.

Od 2007-2011.  radi kao  vodeći ekonomista,  prvo  u regionu Svetske banke  za  Evropu i centralnu Aziju, a zatim u nezavisnom odeljenju za evaluaciju rada Svetske banke (IEG).
Od  2011.  godine  radi  kao  konsultant  Svetske  banke i USAID-a u oblasti inovacija,  budžetske reforme i reforme javnog sekora. Radi kao redovni profesor ekonomije  na Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA).

Član  je  predsedništva  Saveza  ekonomista  Srbije  i glavni i odgovorni urednik časopisa Finansije, Ministarstva finansija.

Na predlog Glavnog odbora SNS, aprila 2014. godine, izabran je za novog ministra privrede.

Nakon ostavke Lazara Krstića u julu 2014. godine, početkom avgusta postavljen je na funkciju ministra finansija, a do izbora novog ministra obavljao je i funkciju ministra privrede. Funkciju ministra finansija obavljao je i u mandatu naredne Vlade, od avgusta 2016. do juna 2017, kao i kabinetu Ane Brnabić do početka maja 2018. godine kada je podneo ostavku iz, kako je naveo, ličnih razloga.