Stranački programi – kakve su radnje iza prepunih izloga? (2. deo) 

U javnosti se često čuje da se ne zna koji program nude političke stranke, šta planiraju, šta obećavaju. Neki birači tvrde da ih upravo programi, a ne lideri, opredeljuju kome će dati poverenje. A šta piše u programima u delu koji sve nas najviše zanima - onom o ekonomiji? Ako bi se birači zaista opredeljivali za koga će glasati prema onome što piše u stranačkim programima, mogli bi da zaokruže bilo koga, jer je visok standard i opšti ekonomski prosperitet plan svake stranke. Jedina razlika je da neke stranke insistiraju na jačanju domaće privrede, dok subvencije stranim investitorima, poklanjanje zemljišta ili prilagođavanje zakona pojedinim privatnim projektima - nikome nisu u programu.

Ekonomija

 

Srpska napredna stranka

Kao što smo već rekli, program stranke nalazi se na dnu sajta, pod nazivom Bela knjiga „Programom do promena“, objavljena još pre više do deset godina, u oktobru 2011. Tada im je načelo broj jedan bilo : Jaka ekonomija kao uslov za modernu i snažnu Srbiju. U programu ima za cilj reformu partijsko- državne birokratije i izgradnju moderne i dinamične privredne strukture. U programu naprednjaka stoji da su zakonitost, efikasnost, sigurnost i međusobno razumevanje- uslovi za integraciju Srbije u regionalne i svetsku ekonomiju. Obećali su zaštitu od monopola, jačanje malih i srednjih preduzeća, smanjenje javnog duga, bolji zakon o radu i naravno, smanjenje korupcije. 

Socijalistička partija Srbije 

Zalaže se za “demokratski socijalizam”. Ciljevi : Porast društvenog blagostanja, bolji i pravedniji uslovi rada, veća zaposlenost i zarade. SPS je protiv kapitalizma u kome beskrupulozna trka za profitom omogućava pojedincima bogaćenje i raskošan život zasnovan na eksploataciji obespravljenih radnika koji rade u uslovima nedostojnim čoveka u XXI veku. Socijalisti se zalažu i za jaču ulogu sindikata, veću zaposlenost i ravnomeran regionalni razvoj.

Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

Zavetnici

Dugoročni cilj: potpuna obnova ekonomskog suvereniteta. Srednjoročna ekonomska strategija bi se zasnivala na jačanju malih i srednjih preduzeća, obnovi Beogradske berze, osnivanju Razvojne banke, podsticanju razvoja novih tehnologija. Od presudnog značaja je smanjivanje ekonomske zavisnosti Srbije kroz otvaranje novih tržišta i promenu strukture javnog duga. Smatraju da je MMF porobio srpski finansijski sektor i da su sve mere štednje i poskupljenja u državi – direktna posledica uslovljavanja MMF.

„Moramo“

Koalicija nema zajednički program. Zalaže se za pomoć poljoprivredi. Obećali su da će zabraniti kopanje litijuma i bora u Srbiji, a rudarenje će se vršiti uz strogu kontrolu i visoke standarde, kao i u čitavom zapadnom svetu i tako sačuvati plodnu zemlju. Jedna od članica, “Zajedno za Srbiju” u delu programa navodi da su poštovanje ljudskih, građanskih i političkih prava i sloboda – temelj snažne države, što  je preduslov za napredak ekonomije. Nove investicije, znatno bolje plaćena radna mesta, povećanje budžetskih prihoda, veliko unapređenje u prosveti i zdravstvu mogući su samo ako naša zemlja postane drugačija. Partnerstvo sa Evropskom unijom i SAD, prirodan su put za stabilnost, demokratiju i zdravu ekonomiju zasnovanu na vladavini zakona.

„Suverenisti“

U programu se zalažu se za monetarni suverenitet Srbije i protiv su bankarskog globalizma. Prvi i najvažniji korak im je ukidanje valutne klauzule, kao i ukidanje notara i izvršitelja. Srbija treba da jača domaću privedu i da ukine subvencije stranim kompanijama. Predlažu smanjenje poreza i doprinosa, povećanje minimalca, vraćanje otetih penzija i uvođenje  osnovne penzije za sve građane starije od 65 godina bez obzira da li imaju radni staž.  Svi građani Srbije imaju pravo na zdravstveno osiguranje plaćeno iz budžeta i zato overavanje zdravstvenih knjižica treba ukinuti.

NADA

Veća pomoć domaćim, a ne stranim investitorima – obećavaju ukidanje prakse da domaće kompanije dobijaju minimalne subvencije od države za otvaranje novih radnih mesta, dok pojedine strane firme dobijaju i preko sto hiljada evra po zaposlenom.  Zalažu se za pravednije oporezivanje, povoljnije kredite, slobodno tržište, smanjenje državnog aparata. Promena agrarne politike i veće državne subvencije poljoprivrednicima. Pored podsticajnih mera za jačanje nataliteta i razvoja preventivne prakse u medicini, kažu da će raditi na povratku naših građana iz dijaspore osnivanjem  Ministarstva za povratak i dijasporu.

fotografija: Istinomer, Zoran Drekalović

“Ujedinjeni za pobedu Srbije” 

Nemaju zajednički program na sajtu, ali članice koalicije imaju svoje planove. Ekonomski patriotizam za koji se zalažu znači bolji standard građana i ukidanje državnih subvencija  od “200 miliona evra godišnje” stranim investitorima, i podrška domaćoj poljoprivredi, privredi i preduzetništvu. Kažu da će od suzbijanja korupcije biće novca da se podignu plate i penzije, da se pruži podrška poljoprivrednicima i da se vrate protivustavno otete penzije. Obećavaju povećanje od 12 odsto svih plata kroz ukidanje doprinosa za zdravstvo koje će se u potpunosti finansirati iz budžeta. Najavljuju veće subvencije poljoprivrednicima i ukidanje akciza na gorivo.  Izvršiteljima će biti ukinute nadležnosti koje ugrožavaju egzistenciju građana jer “niko ne sme ostati bez krova nad glavom”.

Dveri

Smanjenje poreza na zarade i druge poreske olakšice za domaće preduzetnike. Preusmeravanje dosadašnjih sredstava za subvencionisanje stranih firmi u podršku domaćoj privredi i poljoprivredi. Formiranje državne Razvojno-investicione i izvozne banke. Obnova domaće industrije poljoprivredne mehanizacije. Naučno-tehnološki razvoj kao jedan od prioriteta i sveukupna reindustrijalizacija Srbije. Najavljuju povećanje kazni za rad na crno i neprijavljivanje radnika. 

Srpska radikalna stranka

U programu na 80  strana ekonomski program zauzima desetak. Zasnovan je na tržišnoj privredi koja kao polazište ima privatnu svojinu, nezavisnu od političkih centara moći. Fokus stavljaju na mala i srednja preduzeća, reformu sela i razvoj digitalnih tehnologija. U cilju konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda raskinućemo Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i maksimalno afirmisati Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom, kažu radikali. Veće plate obezbediće uništavanjem uvozničkog lobija, reformisati poreze, a potpuni preporod ekonomske situacije postići će ulaskom u carinsku uniju Rusije, Belorusije i Kazahstana. 

Nastaviće se…

Stranački programi – kakve su radnje iza prepunih izloga? (1. deo)

Naslovna fotografija: Istinomer, Zoran Drekalović