Sterilizacija medicinskih sredstava etilen-oksidom ne izaziva rak i izliv krvi na mozak

Teoretičari zavere šire dezinformaciju da štapići za uzimanje briseva izazivaju teška oboljenja jer su sterilisani pomoću etilen-oksida, gasa koji se u kontrolisanom postupku koristi kao neophodan element za sterilizaciju već decenijama.

 

Štapići za uzimanje briseva pri testiranju na COVID-19 novija su meta konspiracaijama sklonih korisnika društvenih mreža. Nakon lažnih tvrdnji da sadrže štetne nanočestice koje uzrokuju Morgelonovu bolest, sada ih direktno povezuju s različitim oblicima raka, moždanim udarima i izlivima krvi na mozak. Uzrok je, kako navode pojedini YouTube i Facebook korisnici, u etilen-oksid gasu kojim se steriliše štapić za uzimanje brisa za PCR i atigen testove. Tvrdnje su neosnovane i pokazuju nepoznavanje uobičajenog procesa sterilizacije pomenutim gasom.

Francuski fizičar Denis Papin je pre više od tri veka (1679. godine) napravio preteču današnjeg ekspres-lonca, ali i takozvanog autoklava, modernog uređaja za sterilizaciju parom. Upravo uz pomoć Papinovog izuma, “zarobljavanjem” kipuće vode i njenim isparavanjem pod pritiskom, mogu se dezinfikovati razni materijali. Kasnije su dva bitna doprinosa sterilizaciji došla 1860-ih, u vreme kada je Luj Paster, francuski hemičar i mikrobiolog, pronašao vezu između mikroba i velikog broja bolesti, a otac moderne hirurgije Džozef Lister razvio tehniku korišćenja spreja ugljene kiseline za dezinfekciju medicinskih istrumenata.

Vekovima se praksom sterilizacije medicinskih sredstva doslovno spasavaju životi. Efektivno se uklanjanjaju sve štetne materije sa površine instrumenata, a u zavisnosti od vrste materijala i njihove otpornosti, koriste se vodena para, toplota, vodonik-peroksid, kao i zračenje.

Jedno od najvažnijih i široko korišćenih sredstava u zašiti medicinskih uređaja upravo je etilen-oksid. Štaviše, neophodan je kako bi hemijska sterilizacija mnogih medicinskih instrumenata bila potpuna, bez izazivanja oštećenja.

Širok spektar medicinskih sredstava, uključujući i štapiće za briseve od različitih materijala, nakon sterilizacije etilen-oksidom, jasno se na pakovanju obeležava oznakom STERILE EO (EtO).

Etilen-oksid, kao zapaljiv i eksplozivan gas, svakako jeste dokazani humani kancerogen. To, uprošćeno, znači da u slobodnom stanju i izloženosti čoveka toj supstanci, ona može delovati na nastanak nekog oblika raka. Međutim, nakon izvršene sanitacije, gas se ne zadržava na tretiranoj opremi. Kao odličan “čistač”, u kontrolisanim uslovima etilen-oksid vrši brzu sterilizaciju, a nakon toga se gas na više načina uklanja sa sterilisanog sredstva.

Za poređenje možemo uzeti dezinfekciju ruku, rana, ali i radnih površina, mobilnih telefona etil alkoholom (etanolom) od 70-90 odsto — kojeg učestalo koristimo poslednjih meseci. Ukoliko se ne koristi adekvatno, etanol u tako visokom procentu predstavlja opasnu hemikaliju. Ali, u isto vreme medicinski alkohol je nezabilazno sredstvo za letimičnu sterilizaciju koje brzo isparava.

Iz tog razloga, i to svojstvo etilen-oksida, iako je jedino što je ispravno izneto u videu, ne može se tumačiti van konteksta. Neophodno je poznavanje postupka hemijske sterilizacije mada većina čitalaca nije očekivala da će im takvo znanje ikada biti potrebno.

 

Anatomija sterilizacije etilen-oksidom

 

Kroz strogo kontrolisan proces, etilen-oksid se u zdravstvenoj industriji koristi od ranih 1940-ih.

Osnovni postupak sterilizacije opreme tim gasom uključuje niz koraka: takozvano vlaženje elemenata vodenom parom nakon čega sledi uvođenje etilen-oksida i izlaganje elemenata gasu, evakuacija gasa iz komore i višestruko ispiranje vazduhom — kako bi se gas u uklonio.

Studija iz 2016. godine sprovedena na viskoznim i pamučnim vrhovima štapića za briseve pokazuje da je potrebno manje od tri nedelje “provetravanja” da se etilen-oksid ne detektuje na sterilisanim sredstvima.

Štapići za uzorkovanje različitih oblika DNK, u koju svrhu se koriste PCR i antigen testovi, često su i strogo kontrolisani. Suprotne tvrdnje, ma koliko šokantne i viralne bile, predstavljaju ništa drugo do vrlo štetne dezinformacije.

Iako je etilen-oksid kancerogen gas široko korišćen za sterilizaciju medicinske opreme, postupak sterilizacije je jedan od najstrože kontrolisanih postupaka kojim se osigurava da medicinski uređaji budu u potpunosti bezbedni za krajnju upotrebu.

U Srbiji je do sada izvršeno 3.424.443‬ PCR testova na prisustvo novog korona virusa (zaključno sa 31. martom 2021.) uzimanjem brisa pomoću štapića sterilisanog na propisan način — etilen-oksidom. Tako sprovedeni testovi, ni na koji način nisu povezani sa izlivima krvi na mozak niti izazivaju leukemiju i druge oblike maligniteta.

Naslovna fotografija: Canva