CRTA: Vučiću trećina vremena na nacionalnim frekvencijama

Na pet televizija sa nacionalnom frekvencijom gotovo 75 odsto izveštavanja o političkim akterima posvećeno je predstavnicima stranaka na vlasti, koji su dominantno predstavljeni pozitivno, a više od trećine ukupnog vremena posvećeno je Aleksandru Vučiću, pokazao je izborni monitoring organizacije Crta.
Foto: FoNet/Aleksandar Levajković

Izborni monitoring rađen je od 14. oktobra do 5. decembra i posmatrano je pet televizija sa nacionalnom frekvencijom: RTS, TV Pink, TV Prva, TV Happy, TV O2 u periodu od 17.30 do 24.00.

Prema tom monitoringu, na svim televizijama gotovo 75 odsto izveštavanja o političkim akterima posvećeno je predstavnicima stranka na vlasti. RTS je strankama na vlasti posvetio četiri petine ukupnog vremena.

Na televizijama sa nacionalnom frekvencijom predstavnici stranaka na vlasti su dominantno predstavljeni pozitivno, Savez za Srbiju (SZS) negativno, a ostale opozicione stranke neutralno.

I na RTS su predstavnici stranaka na vlasti dominantno predstavljeni pozitivno, SZS negativno, a ostala opozicija pretežno neutralno.

Televizije su od ukupne zastupljenosti političkih aktera više od trećine ukupnog vremena posvetile Aleksandru Vučiću. Ista situacija je i sa RTS, navela je CRTA.

Ipak, to nije sprečilo predsednika da se zapita po kom je osnovu lider Narodne partije, Vuk Jeremić gostovao juče na RTS-u. Dodao je, pak, da je to gostovanje bilo korisno za vlast, a da RTS ima nezavisnu uređivačku politiku.

Podsetimo, Vučić je u junu ove godine rekao da su neki opozicionari gostovali i četiri puta više od njega na RTS-u,  za šta je dobio ocenu – „kratke noge“. A i ranije je predsednik davao slične neistinite izjave, poput one da je „Boško Obradović bio tri puta više od njega na RTS-u“.

 

*Gde je zapelo sa pravom javnosti da zna?

 

Rezultati monitoringa dalje pokazuju da je sa pozicije predsednika Srbije, Aleksandar Vučić najčešće govorio o stranim zvaničnicima, ali se i obračunavao sa političkim protivnicima.

Na RTS 1, sa pozicije predsednika Srbije, Vučić je najčešće govorio o stranim zvaničnicima (pretežno pozitivno) i političkim protivnicima (negativno), ali i o medijima (pretežno negativno).

Među top pet najprisutnijih aktera u izveštavanju, Aleksandar Vučić i drugi predstavnici vladajuće koalicije su najčešće prisutni kao politički akteri koji govore ili su citirani, dok je predstavnik SZS pretežno prisutan kao politički akter o kome govore drugi akteri ili novinar/voditelj.

Kako je pokazao monitoring, čak i kada je izveštavano o opoziciji, ton je bio negativan.

 

*Na javnim servisima opozicije više nego vlasti

 

Podsetimo, u Crtinom monitoringu medija, koji je rađen u periodu od 14. 10. do 30. 11. 2019. godine, u prvih mesec i po dana merenja, 85 odsto vremena bilo je opredeljeno za predstavnike vlasti. Ovaj procenat je za 10 odsto manji na svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom. 

Kada je tonalitet u pitanju, RTS je predstavnike opozicije u 51 odsto slučajeva prikazao negativno, u 47 odsto neutralno, a u dva odsto pozitivno, dok su predstavnici vladajuće strukture u 11 odsto bili priedstavljeni negativno, u 33 odsto neutralno i u 57 odsto slučajeva pozitivno. 

Dalje, kada je reč o debatama, na televizijama sa nacionalnom frekvencijom u 90 odsto slučajeva politički akteri nisu imali priliku da odgovore u situacijama kada ih je neko pominjao, dok je na RTS 1 taj procenat nešto manji. U 70 odsto slučajeva politički akteri nisu imali prilike da odgovore, dok u 30 odsto jesu. RTS 1 je u ovom periodu 15 odsto vremena posvetio debatama. Od ukupnog broja svih debata na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, jedna trećina je bila na RTS1.

 

Naslovna fotografija: FoNet/Aleksandar Levajković