Lekari umiru, Zaštitnik građana spinuje

“Odgovor je nedostojan funkcije Zaštitnika građana”, prokomentarisao je nekadašnji ombudsman Saša Janković za Istinomer “prepisku” između Beogradskog centra za ljudska prava i Zaštitnika građana i saopštenje koje je objavljeno na sajtu te institucije. A sve je počelo inicijativom koju im je nevladina organizacija uputila u vezi s velikim brojem umrlih lekara tokom epidemije korona virusa u Srbiji.

Beogradski centar za ljudska prava saopštio je pre dva dana da je Zaštitnik građana odbacio inicijativu te organizacije „da po službenoj dužnosti u postupku kontrole utvrdi razloge i eventualne propuste nadležnih institucija u sistemu zdravstvene zaštite zbog kojih je u Srbiji povećana smrtnost i oboljevanje lekara i zdravstvenih radnika od COVID-19“.

Trebalo je, kako stoji u dopisu iz institucije Zaštitnika građana, prvo da se „u odgovarajućem pravnom postupku obrate Ministarstvu zdravlja i Institutu za javno zdravlje “dr Milan Jovanović Batut” zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja“.

“Napominjemo da Zaštitnik građana ima ovlašćenje da samoinicijativno, na osnovu saznanja dobijenih na bilo koji način, pokrene postupak kontrole rada organa uprave i u njemu proveri da li je sistemskim propustima nadležnih organa došlo do kršenja ljudskih prava građana – ovde zdravstvenih radnika za vreme epidemije COVID-19 (članovi 24. i 32. Zakona o Zaštitnika građana). Sa žaljenjem primećujemo da je ombudsman, pozivajući se na neodgovarajuće odredbe Zakona o Zaštitniku građana koje uređuju postupak po pritužbama građana čija su prava prekršena, Centru i javnosti Srbije stavio do znanja da ne želi da se bavi ovom zabrinjavajućom temom koja se odnosi na razloge povećane smrtnosti lekara i zdravstvenih radnika u Srbiji.” (Izvor: bgcentar.org, 20.1.2021.)

Beogradskom centru je Zaštitnik građana još poručio:

“Za pokretanje postupka kontrole organa uprave zbog toga što nisu obezbeđeni bezbedni uslovi za rad u smislu obaveza propisanih Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, odnosno zbog toga što nisu preduzete odgovarajuće mere u cilju smanjivanja stope smrtnosti zdravstvenoh radnika, potrebno je u pritužbi upućenoj Zaštitniku građana označiti zdravstvene ustanove u kojima je došlo do navedenih povreda prava građana. Bez konkretnih podataka o organu uprave koji je prouzrokovao povredu prava građana i opisa povrede prava, Zaštitinik građana nije u mogućnosti da pokrene postupak kontrole.”

 

 

Ubrzo nakon što su mediji preneli saopštenje BCLJP-a, usledila je burna reakcija, upakovana u saopštenje Zaštitnika građana.

“U Zakonu o Zaštitniku građana se striktno navodi da Zaštitnik građana pokreće postupak po pritužbi građana ili po sopstvenoj inicijativi. Pojedinci i udruženja građana mogu da sebi daju poseban značaj u društvu, što ne obavezuje Zaštitnika građana jer ova institucija ima isti stav prema svima – i prema građanima i prema udruženjima građana.” (ombudsman.rs, 21.1.2021.)

U suštini, Zaštitnik građana demantuje da je odbacio inicijativu BCLjP-a.

“Istina je da je uputio BCLjP da, u skladu sa Zakonom o Zaštitniku građana, iskoristi sva pravna sredstva koja prethode podnošenju pritužbe Zaštitniku građana.”

“Zaštitnik građana pretpostavlja da je njegov odgovor BCLjP-u po pitanju pristigle inicijative stigao u nestručne ruke i zato ponovo naglašava da je članom 25 Zakona o Zaštitniku građana propisano da je, pre obraćanja Zaštitniku građana, podnosilac dužan da pokuša da zaštiti svoja prava u odgovarajućem pravnom postupku. (...) S obzirom da Zaštitnik građana radi samo i samo po zakonu a ne prema afinitetima i animozitetima, još jednom ukazuje da bi to bio jedini zakonski i pravni put te poziva „Beogradski centar za ljudska prava“ da tako postupi po pitanju svoje inicijative.” (Izvor:ombudsman.rs, 21.1.2021.)

Uz komentar da je navedeni odgovor Zaštitnika građana nedostojan naziva te funkcije, Saša Janković koji je upravo na toj funkciji bio 10 godina, za Istinomer kaže ono što može i u zakonu da se vidi – Zaštitnik građana može da reaguje za bilo koju stvar, u bilo kom momentu, čak i nezavisno od pojedinačnih situacija.

Pitali smo Beogradski centar za ljudska prava da li posle svega nameravaju da se obrate Ministarstvu zdravlja i Institutu “Batut”.

Povezan sadržaj

“Upravo zbog činjenice da je predsednik Sindikata lekara i farmaceuta dr Rade Panić obavestio javnost da su se povodom velikog broja preminulih lekara nakon zaražavanja virusom Sars-Cov-2 bezuspešno obraćali u više navrata Ministarstvu zdravlja i Institutu za javno zdravlje „dr Milan Jovanović Batut“, BCLJP smatrao je da je besmisleno dalje obraćanje tim organima, već da je potrebno o svemu neodložno obavestiti nezavisni kontrolni organ, u ovom slučaju Zaštitnika građana”, kaže za Istinomer Sanja Radivojević iz Beogradskog centra za ljudska prava.

Dalje pojašnjava da se njena organizacije nije Zaštitniku građana obratila u svojstvu pritužioca jer nisu povređena njihova prava, već prava zdravstvenih radnika.

“BCLJP je skrenuo pažnju Zaštitniku građana na informacije za koje smatra da su od značaja da gospodin Pašalić po sopstvenoj inicijativi (čl. 32. Zakona o Zaštitniku građana) pokrene postupak kontrole rada Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje „dr Milan Jovanović Batut“ i zatraži tačan podatak o broju preminulih zdravstvenih radnika nakon zaražavanja, kao i da naloži preispitivanje mera koje je nephodno preduzeti kako bi se smanjila stopa smrtnosti zdravstvenih radnika”, kaže Radivojević.

Povezan sadržaj

Nejasno je, kako kaže naša sagovornica, iz kojih razloga se Zaštitnik građana opredelio da, „manipulišući odredbama zakona, obraćanje odbaci kao pritužbu (iako je očigledno da se nije radilo o pritužbi), posebno imajući u vidu da je ranije, u više navrata, postupke kontrole rada organa uprave pokretao po sopstvenoj inicijativi, upravo na osnovu predloga i informacija dobijenih od BCLJP-a. Naglašava, međutim, kako je indikativno da je uvek izbegavao da postupak kontrole na taj način pokrene prema Ministarstvu zdravlja“.

„Istakli smo u našem saopštenju da „sa žaljenjem primećujemo da Ombudsman ne želi da se bavi ovom zabrinjavajućom temom“ jer njegovu odluku da u odgovoru koji nam je uputio svesno primeni neodgovarajuće odredbe iz Zakona o Zaštitniku građana, drugačije nismo mogli tumačiti. Da je naša ocena dobra potvrdile su i naknadni istupi Zaštitnika građana u javnosti u kojima je samo ponovio svoj stav iz dopisa koji nam je uputio. S druge strane, ponižavajuće je za pravničku profesiju, a s aspekta zaštite ljudskih prava i obeshrabrujuće kada ovako nevešt i manipulativan pisani odgovor potpiše Zaštitnik građana, gospodin Zoran Pašalić, pravnik“, zaključuje Sanja Radivojević .

Lekari i ostali zdravstveni radnici sigurno nemaju vremena i volje da se bave razlikama između “obraćanja” i “pritužbe”, a ni mnogo nade da će se saznati ko je sve odgovoran za tolike žrtve u njihovim redovima.

 

Naslovna fotografija: Canva