BIRN objavio bazu o broju preminulih od virusa korona

BIRN je na svom sajtu objavio bazu podataka o broju smrtnih slučajeva od virusa korona od 19. marta 2020. godine, kada je zabeležen prvi slučaj, pa zaključno sa 1. junom. Baza je nastala na osnovu Informacionog sistema COVID 19.
BIRN poziva građane koji su izgubili članove porodice, prijatelje i poznanike zbog virusa korona zaključno sa 1. junom da provere da li se njihovi najbliži nalaze u bazi, da se jave ovoj redakciji, podele svoje priče i pomognu u potvrđivanju autentičnosti podataka.
 

Podaci u bazi pokrivaju period od 19. marta 2020. godine zaključno sa 1. junom. BIRN nije imao pristup kasnijim podacima.

 

*Lokalni štabovi svakoga dana daju informacije o virusu korona

*Netransparentnost i nadrilekarstvo stigli na naplatu

 

Tabelu je moguće je pretražiti po nekoliko kriterijuma: datum rođenja, rezultat test, datum smrti i naziv kovid bolnice u kojoj je pacijent preminuo.

Polje za pretragu se nalazi u gornjem levom uglu tabele.

U prvoj koloni je naveden datum rođenja preminulog pacijenta. Datumi su navedeni u formatu dan/mesec/godina rođenja (primer 03/04/1950).

Povezan sadržaj

Druga kolona nosi naziv “rezultat testa” i tu postoje sledeći statusi: pozitivan na koronu (632 pacijenta), negativan (355), nepoznat (83), uzorak nije pronađen (8), neodređen (2), dok je u jednom slučaju kolona bila prazna. Bez obzira na rezultate testa, svi ovi pacijenti lečeni su u specijalizovanim kovid bolnicama i imali su simptome virusa korona pre smrti.

Treća kolona “datum poslednjeg pozitivnog testa” ukazuje na pacijente koji su neposredno pre smrti sigurno bili pozitivni na koronu.

U četvrtoj koloni navodi se datum smrti, a u petoj naziv kovid bolnice u kojoj je pacijent preminuo. U 77 slučajeva datum smrti nije naveden, a u 52 slučajeva u bazu nije ubačen naziv bolnice gde se desio smrtni slučaj.

 

Naslovna fotografija: Pixabay