Plagijat ili „izuzetno naučno delo“?

Doktorska disertacija ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića je „apsolutno autentično naučno delo“, izjavio je rektor Univerziteta Megatrend Mića Jovanović, komentarišući tekst grupe naučnika, objavljen na portalu “Peščanik”, u kome se ističe da “rad obiluje plagijatima, što je težak akademski prekršaj”. Jovanović, koji je Stefanoviću bio mentor na doktorskim studijama, naglašava da su na portalu „nazovi stručnjaci namerno obmanuli javnost“ i poručuje da će Univerzitet razmotriti i podnošenje krivične prijave protiv autora teksta. On je dodao da će biti formirana komisija koja će se baviti „odbranom Univerziteta Megatrend, kao i Nebojše Stefanovića“. Komisija je, kako je kazao, u fazi formiranja, biće petočlana, a činiće je predstavnici Megatrenda i državnog univerziteta.

Nebojša Stefanović i Mića Jovanović

“Nemamo nameru da utvrđujemo da li je reč o plagijatu, pošto je to već utvrđeno pre nego što je Stefanović branio disertaciju. Reč je o napadima sa političkom konotacijom. Stefanović je za doktorat sproveo empirijska istraživanja, te samim tim rad ne može biti plagijat. Istraživanje je sprovedeno na 200 ispitanika, tako da postoji i 200 svedoka da nije reč o plagijatu.”
Beta, 2. 6. 2014. godine

On kaže da je Stefanović svoj rad branio javno, naglašavajući da je među prisutnima bilo i predstavnika medija.

“Disertacija je pet nedelja bila u biblioteci univerziteta, na uvidu javnosti. Niko nije imao bilo kakvih primedaba, a da je ih je bilo, komisija bi povukla doktorat.”
Beta, 2. 6. 2014. godine

Rektor Megatrend univerziteta je precizirao da je Stefanović u svom, kako je naveo, izuzetnom radu, analizirao i statistički dokazao 16 iznetih hipoteza.

“Ovi nazovi istraživači su prenebregli činjenicu da je Nebojša Stefanović magistar nauka, a ne master i da u tom slučaju nisu potrebne doktorske studije od šest semestara, već se piše disertacija koja se naknadno brani – kazao je Jovanović.”
Beta, 2. 6. 2014. godine

Nebojša Stefanović

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je Komisija koju je formirao Univerzitet Megatrend imala zadatak da utvrdi ocenu podobnosti, celishodnosti i značaja teme njegove doktorske disertacije, navodeći da je taj rad dostupan svima od juna prošle godine, ali da je tek sada izazvao interesovanje jednog dela javnosti.

„Prema njegovim rečima, tema strateškog menadžmenta u lokalnoj samoupravi na konkretnom primeru Grada Beograda, obzirom da u prethodnom periodu nije obradjivana, niti su pružana konkretna projektna rešenja, u ovom trenutku predstavlja originalan iskorak u pravcu poboljšanja radne performanse i praktičnih rešenja.“
Tanjug, 2. 6. 2014. godine

Na pitanje šta će Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, preduzeti u vezi sa navodima autora koji su analizirali disertaciju Nebojše Stefanovića, Velimir Tmušić, načelnik Odeljenja za inspekcijske poslove u Ministarstvu prosvete ističe da oni nisu nadležni, već da je Univerzitet Megatrend bio u obavezi da proverava autentičnost rada.

„Odeljenje za inspekcijski nadzor u visokom obrazovanju nije nadležno da utvrđuje postojanje plagijata u stručnim radovima nastavnika visokoškolskih ustanova, već to čine stručna tela visokoškolskih ustanova. S obzirom na to da se radi o pravima intelektualne svojine, koja spadaju u red privatnih prava, ona se po pravilu ostvaruju individualno. U slučaju povrede prava autora ili nosioca autorskog prava, oštećeni nosilac prava je ovlašćen da tužbom zahteva utvrđivanje povrede prava, kaže Tmušić za Istinomer.“

Predsednica nacionalnog saveta za nauku Vera Dondur izjavila je da u Srbiji ne postoji precizna procedura kojom bi se utvrdilo da li je nečiji doktorski rad plagijat, niti postoje zakonske posledice ako je tako.

„To ostaje na nivou etičkih tela samih univerziteta“, kazala je Dondur i podsetila na načelo autonomije univerziteta. Po njenim rečima, kada je reč o ovoj vrsti problema i plagiranju naučnih radova, ne postoji velika razlika izmedju privatnih i državnih univerziteta. Ona je podsetila da je upravo Nacionalni savet za nauku izdejstvovao da se revidira spisak časopisa u kojima se mogu objaviti naučni radovi neophodni za priznavanje doktorata.”
Beta, 2. 6. 2014. godine

Profesorka Beogradskog univerziteta u penziji Srbijanka Turajlić kaže za Istinomer da je “zbunjena time što nadležni od svega peru ruke”.

Srbijanka Turajlić

„Nisam videla tezu, ali ako je sve ovo što su profesori u članku naveli tačno, onda nema sumnje da je rad plagijat. Pobrojani su dokazi koji upućuju na sumnju da je u pitanju plagijat i nadležnima ne bi trebalo da bude teško da navode provere. Vidim da je gospođa Dondur rekla da je utvrđivanje plagijata stvar autonomije fakulteta. Međutim, kada se ovako javno ministar optužuje da mu je rad plagiran, time bi morale da se pozabave državne institucije, ističe Srbijanka Turajlić.”

Predsednica Odbora Skupštine Srbije za nauku Aleksandra Jerkov izjavila je da će zakazati posebnu sednicu na kojoj bi se raspravljalo o doktorskoj disertaciji ministra unutrašnjih poslova.  Nova stranka je zatražila ostavku Stefanovića i pozvala najviše državne funkcionere da se izjasne povodom ovog slučaja. U ovoj stranci objašnjavaju da osoba koja učini jedan od najtežih akademskih prekršaja diskvalifikuje sebe za kandidovanje ili ostanak na bilo kojoj javnoj funkkciji.

Poslednjih godina nisu retki slučajevi da visoki zvaničnici podnose ostavku na funkcije koje obavljaju upravo zbog plagiranja doktorskih disertacija. Predsednik Mađarske Pal Šmit je to učinio 2012. pošto mu je zbog plagijata oduzeta titula doktora nauka. Nemačka ministarka odbrazovanja Anete Šavan podnela je u februaru prošle godine ostavku pošto joj je Univerzitet u Diseldorfu oduzeo doktorsku titulu zbog plagijata rada. Šavan, koja je važila za blisku saradnicu kancelarke Angele Merkel i prvo, prema pisanju nemačkih medija, najavljivala i tužbu i tvrdila da ne želi da se povuče iz vlade, podnela je obrazloženje o ostavci na ministarsku funkciju u prisustvu Merkelove. Ona je drugi član vlade Mereklove koji je morao da zbog plagijata doktorskog rada podnese ostavku. Prvi je bio bivši ministar odbrane Karl-Teodor Cu Gutenberg, koji se povukao iz vlade posle optužbi da je kopirao deo svoje doktorske disertacije, a podneo je 2011. ostavku i na funkciju poslanika u parlamentu.