Gradski arhitekta oduzeo snimke sednice o „Beogradu na vodi“

Glavni urbanista Beograda Milutin Folić oduzeo je diktafon i audio snimke sednice Komisije koja je imala za zadatak da izradi odgovore na primedbe upućene na Nacrt Prostornog plana područja posebne namene za projekat „Beograd na vodi“. U dokumentu dobijenom na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja navodi se da je Folić na sednici Komisije održanoj u novembru prošle godine, a koja je bila zatvorena za javnost, najpre odbio da popuni evidencioni list prisutnih, a nakon toga zatražio da se obriše audio snimak sednice, zahtevajući da mu sekretar Komisije preda diktafon.

 

Zapisnik

Komisija koju je u septembru prošle godine osnovala nedavno ugašena Republička agencija za planiranje i izgradnju bila je zadužena da sačini izveštaj o svim podnetim primedbama na nacrt Prostornog plana područja posebne namene. Primedbe su, između ostalih, poslali i Udruženje arhitekata Srbije, Društvo arhitekata Beograda, kao i Srpska akademija nauka i umetnosti. Primedbe je komisija razmatrala na jednoj otvorenoj i sedam zatvorenih sednica. Izveštaj ove Komisije trebalo je da bude objavljen na sajtu Republičke agencije za prostorno planiranje, međutim Istinomer ga je dobio tek nakon što je zvanično zatražio od Ministarstva građevine, koje je preuzelo arhivu ugašene agencije.

Milutin Folić

Zašto je gradski arhitekta, odnosno glavni urbanista, insistirao da se obrišu snimci i da mu se preda diktafon pokušali smo da saznamo od samog Folića, ali on nije želeo da razgovora, već nas je uputio na gradsku Službu za informisanje. Iako smo poslali pitanja, odgovore nismo dobili, a iz kabineta gradonačelnika saznajemo da se „ne sme izlaziti u javnost sa informacijama u vezi sa projektom „Beograd na vodi“ sve dok se ne otvori prvi objekat“.

(Ne)transparentnost procesa 

Dobrica Veselinović iz projekta “Ne da(vi)mo Beograd” za Istinomer kaže da postoje brojne nedoumice koje su posledica potpunog odsustva transparentnosti kada su u pitanju aktivnosti vlasti u vezi sa „Beogradom na vodi“.

“Sve počinje od ugovora o investiranju, a onda se dalje nastavlja sa nepostojanjem ekonomske računice o isplativosti projekta, skrivenim troškovima javnih preduzeća oko pripreme terena, nepostojanjem procene vrednosti zemljišta koje grad ustupa, nejasnih vlasničkih odnosi u firmi ‘Beograd na vodi’ i tako dalje. U dosadašnjim potezima vlasti, pored brojnih povreda procedura i zakona na svakom koraku koji je napravljen, najveće posledice će ostaviti urbanistički i planski haos koji će nam ostati u nasleđe bez obzira da li je projekat izveden”, ističe Veselinović.

Nedavno je i organizacija „Transparentnost Srbija“ ukazala na netransparentnost procedure pri izradi prostornog plana za projekat „Beograd na vodi“.

“Urbanistički zavod Beograda našao se u ćorsokaku, stešnjen između medijskog promovisanja projekta „Beograd na vodi“ od strane državnih organa i poštovanja propisa. Nakon što je direktor Zavoda javno govorio da je prilikom izrade „detaljnog plana regulacije“ za područje Savskog amfiteatra, polazna osnova bio plan za izgradnju „Beograda na vodi“, koji je izradio potencijalni investitor ovog projekta, Transparentnost Srbija je tražila dokumente sa ciljem da se ti navodi, koji ukazuju na kršenje procedure planiranja, razjasne. Urbanistički zavod u zvaničnom odgovoru tvrdi da ne poseduje informacije o pregovorima sa potencijalnim investitorom, pa čak ni plan za izgradnju ‘Beograda na vodi’ koji je izradila firma „Eagle Hills“. To znači da direktor Zavoda nije govorio istinu u intervjuu, što je malo verovatno, s obzirom na očite sličnosti prostornog plana sa ranije predstavljenim namerama potencijalnog investitora, ili da se kriju dokumenti koji bi mogli da predstavljaju dokaz o kršenju procedure prilikom izrade prostornog plana”, navodi se u saopštenju „Transparentnosti Srbija“.