Početna Oznaka: Zakon o finansiranju političkih stranaka

Pošto partija (jamba)?