Početna Oznaka: izveštaj o radu

Šta su ministarstva radila u prethodnih godinu dana?