Šta su ministarstva radila u prethodnih godinu dana?

Uoči prve godine rada Vlade Srbije Istinomer je od svih ministarstava, pozivajući se na  Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zatražio planove rada za proteklih godinu dana (od dana formiranja Vlade, 27. aprila, do danas), kao i informacije o konkretnim aktivnostima koje su sproveli u tom periodu. Samo četiri ministarstva dostavila su Istinomeru podatke o rezultatima koje su ostvarili u prethodnih godinu dana.

Vlada Srbije

Zahtev smo uputili na adrese 16 ministarstava, kabinetu ministra bez portfelja zaduženog za vanredne situacije, kabinetu ministarke bez portfelja zadužene za evropske integracije, kao i Kancelariji za evropske integracije, Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, Kancelariji za ljudska i manjinska prava, Kancelariji za Kosovo i Metohiju i Kancelariji za pomoć i obnovu poplavljenih područja.

Od Ministarstva trgovine,turizma i telekomunikacija, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva zdravlja i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i kabineta ministra bez portfelja zaduženog za vanredne situacije, kabineta ministarke bez portfelja zadužene za evropske integracije, Kancelariji za evropske integracije, Kancelariji za ljudska i manjinska prava nismo dobili nikakav odgovor!

Vlada Srbije

Većina ministarstava nas je uputila da planove rada Vlade Srbije za 2014. i 2015. godinu, u okviru kojih se nalaze planovi rada za sva ministarstva, posebne organizacije i službe Vlade, možemo pronaći na sajtu Generalnog sekretarijata Vlade ili su nam te iste planove poslali mejlom.

Ministarstvo kulture i Ministarstvo privrede su nam dostavili delove koji se odnose samo na njihova ministarstva, dok nam je iz Ministarstva omladine i sporta rečeno da nam „eventualno mogu proslediti plan rada za 2014. godinu“. Iz Ministarstva rudarstva i energetike nam je odgovoreno da je „potrebno da se se radi uvida u plan rada obratimo Vladi Republike Srbije“.

Iako je Istinomer od ministarstava tražio spisak ostvarenih aktivnosti u ovom periodu, većina ministarstava isticala je da te podatke ne može da dostavi,  jer rade na izveštaju u kome će biti navedene aktivnosti koje su ostvarili u 2014. godini.

Tako nam je odgovoreno iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva finansija, Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva privrede, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Taj se izveštaj, kako objašnjavaju, dostavlja Generalnom sekretarijatu Vlade Srbije, a ona ga usvaja do 1. maja tekuće godine za prethodnu godinu. U Ministarstvu odbrane su, pored ovog obrazloženja, dodali i to da će tek nakon izveštavanja ministra odbrane o radu ovog ministarstva na sednici Vlade biti u mogućnosti da nam „dostave traženi izveštaj“. Iz Ministarstva rudarstva i energetike nam je, pak, saopšteno da su oni već sačinili izveštaj o godinu dana rada i da su ga uputili Vladi i da će nakon njegovog usvajanja on biti dostupan javnosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova nam je u svom odgovoru navelo da se o ostvarenim aktivnostima možemo informisati na njihovoj internet prezentaciji.

Vlada Srbije

Ministarstvo kulture i informisanja nam je dostavilo svoje tromesečne izveštaje o radu. U ta četiri izveštaja (april-jun 2014, jul-septembar 2014, oktobar-decembar 2014, januar-mart 2015) koja obuhvataju period od aprila 2014. do marta 2015. na ukupno 117 strana mogu se pronaći normativne aktivnosti, finansiranja i sufinansiranja određenih gostovanja, projekata i ustanova kultura, aktivnosti i sastanci ministra kulture i informisanja tokom svakog meseca… Kao jednu od značajnih normativnih aktivnosti u oblasti medija i informisanja ovo ministarstvo je istaklo to što su u avgustu usvojena tri važna  medijska zakona: Zakon o javnom informisanju i medijima, Zakon o elektronskim medijima i Zakon o javnim medijskim servisima.

U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odgovoreno nam je da na njihovom sajtu možemo pronaći izveštaj koji su oni dostavili Vladi za period od 27. aprila do 23. decembra 2014. godine. Takođe su nam i napomenuli da trenutno rade na izradi posebnog izveštaja koji će do kraja aprila dostaviti Vladi. Izveštaj koji se nalazi na njihovom sajtu, a obuhvata skoro osam meseci rada ovog ministarstva, ima svega pet stranica od kojih se jedna odnosi na planirane aktivnosti u 2015. godini, a na ostalim mogu se videti legislativne delatnosti, aktivnosti u oblasti vaspitanja i obrazovanja, aktivnosti u oblasti nauke i tehnološkog razvoja i međunarodna prosvetna i naučna saradnja. Ministarstvo u svom izveštaju kao jednu od važnijih aktivnosti navodi to što je usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Još jedna od značajnijih aktivnosti bila je to što je Ministarstvo u saradnji sa UNICEF-om i Centrom za interaktivnu pedagogiju započelo drugu fazu Projekta „Vrtići bez granica 2”, koji treba da doprinese  da što veći broj dece bude obuhvaćen inkluzivnim predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem. Sa EU je potpisan Sporazum o učešću Srbije u okvirnom programu za istraživanje i inovacije – Horizont 2020 (za period 2014-2020).

Ministarstvo pravde nam je dostavilo izveštaj, u kome se nalaze rezultati rada u prvoj godini Vlade, ali i ciljevi za narednu godinu. Između ostalog, ističu da da je jedan od bitnijih rezultata ostvarenih u prethodnih godinu dana to što je sa radom započela javnobeležnička služba. Kada je u pitanju borba protiv korupcije naglašavaju da je donet Zakon o zaštiti uzbunjivača, ali i Strategija finansijskih istraga. Takođe, od smeštajnih objekata pravosudnih organa i zatvorskih ustanova izgrađene su ili revitalizovane zgrada Prvog osnovnog suda u Beogradu, zgrada osnovnog suda u Leskovcu, zgrada prekršajnog suda u Nišu i Paviljon C u KPZ Niš.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nam je odgovorilo da se u okviru „Informatora o radu“  nalaze informacije o radu ovog Ministarstva za period april-jun, jul-septembar i oktobar–decembar 2014. godine. Pored ovoga oni su nam dostavili i dokument sa najvažnijim aktivnostima ovog Ministarstva za prvih godinu dana rada Vlade Srbije i najvažnijim ciljevima za naredni period, kao i tabelu u kojoj se nalazi spisak zakona čije se usvajanje planira najkasnije do kraja juna 2015. godine. U Ministarstvu ističu da je “zahvaljujući predanom radu ovog ministarstva, kao i uspostavljanju kapaciteta i i plana za sprovođenje reforme javne uprave” obezbeđena srednjoročna sektorska budžetska pomoć EU namenjena reformi javne uprave za period 2016-2018. i iznosi oko 80 miliona evra. Kao najvažnije postignuće istakli su i to što je pripremljen Nacrt zakona o racionalizaciji, Nacrt zakona o platama, kao i vizija za trogodišnju reorganizaciju javne uprave, čiji je cilj veća efikasnost uz potrebne uštede.

Odgovore smo dobili i od Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja i Kancelarije za saradnju su civilnim društvom


Ispunjenost plana rada Vlade Republike Srbije za 2015. godinu 
Za prva tri meseca 2015. godine procenat ispunjenosti poslatih zakona Narodnoj skupštini koji je Vlada Republike Srbije ostvarila u odnosu na planirano u ovoj godini iznosi svega 13,51 odsto, pokazuje istraživanje Otvorenog parlamenta.

graf

Plan rada Vlade za 2015. godinu predviđa da bi u januaru, februaru i martu trebalo da bude poslato 74 zakona od čega je Skupštini upućeno samo deset. Od ukupno 16 ministarstava, njih deset nije uputilo nijedan od predviđenih  zakona. Rekorder je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koje od 21 zakona nije poslalo nijedan. Pet ministarstava je samo delimično ispunilo ono što je bilo predviđeno od kojih Ministarstvo finansija ima najveći indeks ispunjenosti 60 odsto (poslato 3 od 5 predviđenih zakona). Ministarstvo kulture i informisanja je  jedino ministarstvo koje  prema planu nije trebalo da uputi nijedan zakon Narodnoj skupštini.