Početna Oznaka: gasni aranžman

Da li je mogla da se izbegne energetska zavisnost Srbije od ruskog gasa?