Početna Oznaka: DNK

Koliko ste imale partnera i šta dr Nestorović ima s tim?