Živimo u bajci

Objašnjenje predsednika Srbije kako nespremnost ljudi da se kreću sprečava napredak zemlje. (Beta, 27. 11. 2010. godine)
„Nama je imanentna sklonost da ostanemo na istom mestu. Da izgradimo kuću od što čvršćeg materijala u kojoj će živeti čitava porodica – ne samo tata, već ako je moguće i deda i pradeda, i unuk i njegovi naslednici… Jer može da dođe vuk i dune, i oduva nam kuću. Mi živimo kao u bajkama.“