Zaštitnik građana ne sme da štiti pravni poredak

Poslanik Bošnjačke demokratske zajednice o ulozi ombudsmana. (Sajt Narodne skupštine, 23.11.2016. godine)
„Ovo je presedan, gdje jedan zaštitnik građana govori o zaštiti državnog poretka. To nije njegov posao. Apsolutno nema nikakve sumnje u to… Zaštitnik građana štiti građane, uvijek, kada su u pravu, pa čak i kada nisu u pravu.“