Predsedavajući, reagujte – opozicija kritikuje Vladu!

Šef poslaničke grupe SNS o opoziciji. (Otvoreni parlament, 22. 12. 2014. godine)
"Predsedavajući, znam da ste se promenili sa kolegom na mestu predsedavajućeg, verujem da tada niste pratili taj tok izlaganja prethodnog govornika, ali, znate svaka uređena, stabilna, normalna, pristojna zemlja se bori da smanji deficit. Još ako dođe… (Janko Veselinović, s mesta: Koji član.) Član 107. – dostojanstvo Narodne skupštine, zato što ste dozvolili da se kritikuje ministar, da se kritikuje Vlada koja je smanjila deficit."