Pozitivno je da predsednik gradi, makar i nelegalno

Ministar građevine o nelegalno podignutim objektima na Savi. (Blic, 22.1.2014. godine)
"Ako je predsednik ili neko njegov gradio, to je pozitivno. Meni je drago što on ima kuće i vikendice, što ne mora država da mu gradi. (…) Te kuće su podignute na plavnom području. Ako krenete na Nikolića, moraćemo da rušimo i druge. Na šta bi onda ličila Sava? Bila bi puna ruševina."