Gledajte malo đevrek, a ne samo rupu

Ministar finansija Dušan Vujović o budžetu za 2017. godinu (TV N1, 4.12.2016. godine)
„Uvek postoji đevrek i postoji rupa. Ja predlažem da makar u ovom budžetskom ciklusu gledamo malo na đevrek, razgovarajte o rupi to je sastavni deo parlamentarnog procesa, ali nemojte da negirate da postoji đevrek i da postoji raspava o svemu ovome.“