Zvezda još nije umrla…

Ministarka sporta o stečaju KK Crvena Zvezda (Fonet, 20. 04. 2010. godine)
„KK Crvena Zvezda još nije u stečaju i ministarstvo sporta i omladine će pokušati da sistematski pomogne Zvezdi.“

Još 1. aprila 2010. godine Narodna banka Srbije saopštila je spisak privrednih subjekata čiji su računi blokirani duže od tri godine i koji bi, usled primene novog zakona, otišli u stečaj. Među skoro 11.000 preduzeća, po prvi put su se na spisku našli i sportski klubovi, a jedan od njih je i KK Crvena Zvezda sa dugom od preko 12 miliona evra.

Odmah posle objave spiska NBS ministarka je sazvala hitnu sednicu Saveta za sport kako bi se razrešila situacija koja se odnosi na sudbinu pojedinih sportskih klubova usled primene novog Zakona o stečaju.

To što smo se našli na listi Narodne banke, ne znači da će Zvezda da se ugasi. Pokrenut je stečajni postupak, ali to ne znači da smo mi već u stečaju. Imamo 60 dana da sami ponudimo plan reorganizacije i reprogramiranja duga, da bi izašli iz ove situacije„, portparol KK Crvena Zvezda Milan Tavčar (Alo, 02. 04. 2010. godine)

Član 151. Zakona o stečaju, zaista, predviđa „rok od 60 dana od dana objavljivanja rešenja u kome poverioci ili stečajni dužnik mogu tražiti sprovođenje stečajnog postupka i položiti predujam.“ U zavisnosti od toga da li će predujam biti uplaćen ili ne primenjuje se član 152. od kojeg zavisi i Zvezdina sudbina.

 

Na osnovu toga, može se zaključiti da je ministarka sporta govorila istinu da KK Crvena Zvezda još nije u stečaju. Što se, pak, tiče dela njene izjave koji se odnosi na pomoć klubu, Snežana Samardžić Marković je vrlo nejasna. Ona je napomenula da „budžetska sredstva neće moći biti investirana u Zvezdu“ (Fonet, 20.04.2010. godine), a sa druge strane pominje sistematsku pomoć Zvezdi koju će njeno ministarstvo pokušati da pruži. Kakvu, onda, pomoć Ministarstvo sporta nudi Crvenoj Zvezdi?

Ipak stečaj

Pokušaji da KK Crvena Zvezda izbegne stečaj nisu urodili plodom. Dug jeste smanjen sa 12 na pet miliona evra, ali ni to nije bilo dovoljno. Predsednik Crvene zvezde Vladislav Lučić i članovi Upravnog odbora podneli su ostavke, a od 1. jula 2010. u klub dolazi stečajni upravnik.