Znaćemo ko dolazi u Beograd

Zamenik gradonačelnika Beograda o formiranju saveta za migracije. (Kurir, 29. 4. 2010. godine)
„Uskoro formiramo i izuzetno važan Savet za migracije.“

Osnivanje Saveta za migracije u Beogradu neophodno je, kako je objasnio zamenik gradonačelnika Beograda, da bi se „konačno znalo ko ulazi, zašto, koliko ostaje i kada će izaći.“

„U Beograd ulazi ko, kad hoće, zadržava se koliko hoće i odlazi kada hoće, a da mi to ne znamo. I onda nastaju problemi, kažemo imamo divlja naselja. To su posledice… Mora se staviti tačka na to. I zato nam treba Savet za migracije. On će se baviti kretanjem stanovništva.“

S media, 14. 5. 2010. godine 

Krkobabić je zatim postavio preciznije rokove.

„Početkom jeseni grad će definisati novo telo – savet za migracije, koje će kontrolisati ko dolazi u Beograd, koliko ostaje i kad odlazi.“ 

Politika, 17. 7. 2010. godine 

Prema novim najavama zamenika gradonačelnika, na formiranju Saveta se radi pa bi on u oktobru trebalo da bude konstituisan.

„U narednih mesec dana u gradu će biti formiran Savet za migracije koji bi, između ostalog, trebalo da spreči stvaranje novih nehigijenskih naselja. Savet će se prvenstveno baviti problemima izbeglih i prognanih lica. Kako bi se izbegao bilo kakav vid diskriminacije, u sklopu njega biće uključeni Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.“

Blic, 14. 9. 2010. godine 

Savet nije osnovan ni do kraja 2010. godine, a u maju 2011. zamenik gradonačelnika je ponovio da je grad Beograd pokrenuo inicijativu za osnvanje Saveta za migracije, ali nije precizirao kad će se to zaista i dogoditi. Istinomer mu zbog toga daje ocenu „krenuli pa stali.“