Želimo da svi imaju besplatni bežični internet

Predsednik LDP-a Čeodmir Jovanović o projektu bežičnog interneta. (Beta, 26. 3. 2016. godine)
„Želeo bih da čitava Srbija, koja je toliko tehnološki zaostala, svoj dug prema mladima vrati tako što će podržati taj projekat besplatnog bežičnog interneta.“