Železnice će imati četiri preduzeća od 1. jula

„Železnice Srbije biće podeljene na četiri preduzeća koja će početi samostalno da funkcionišu od 1. jula ove godine.“

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture o „Železnicama Srbije“. (Tanjug, 17. 3. 2015. godine)

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izjavila je u martu ove godine da će do 1. jula Železnice Srbije biti transformisane u četiri preduzeća. Ona je pojasnila da su u pitanju holding i tri zavisna preduzeća. O tome je govorila i nakon dva meseca.
Tanjug, 12. 5. 2015. godine
“Mihajlović je, gostujući na RTS-u, rekla da će to biti odvojena akcionarska preduzeća – za infrastrukturu, prevoz robe i prevoz putnika, nad kojim će se nalaziti holding koji će “ograničeno trajati dve godine da reši sva nerešena pitanja”.Naš plan je da 1.1.2018. preduzeće za infrastrukturu potpuno samostalno posluje”. Ona je objasnila da će se subvencije smanjivati u godinama koje dolaze jer će preduzeća biti efikasnija”, kazala je Zorana Mihajlović.

Vlada Srbije donela je 2. jula odluku da podeli “Železnice Srbije” na četiri preduzeća: “Holding”, “Infrastrukturu”, “Srbija voz” i “Kargo”, a rečeno je da će primena početi za desetak dana, posle objavljivanja u Službenom glasniku. Privredna društva “Infrastuktura”, “Srbija voz” i “Srbija kargo” počela su da rade 10. avgusta konstituisanjem skupština tih preduzeća, kao i imenovanjem vršilaca dužnosti izvršnih direktora. Iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture potvrđeno je da je Vlada Srbije donela osnivačke akte novih kompanija.
“Članom 504. Zakona o privrednim društvima propisano je da se registracija statusne promene ne može vršiti pre isteka roka od 30 dana od dana overe potpisa kod Javnog beležnika. Overa potpisa prvih direktora kod Javnog beležnika izvršena je 9. jula 2015. Istog dana je overen i potpis Predsednika Odbora direktora na Nacrt plana podele. Od 9.7. 2015. teče zakonski rok koji ne može biti kraći od 30 dana za podnošenje registracione prijave za osnivanje novih akcionarskih društava kod Agencije za privredne register”, kažu za Istinomer u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Budući da je na osnovu dogovora sa MMF-om rok za podelu preduzeća “Železnica Srbije” bio 1. jul, da je Vlada donela odluku o podeli 2. jula i da smo dobili potvrdu iz Ministarstva da je Vlada Srbije donela osnivačke akte novih kompanija, izjavu ministarke Mihajlović ocenjujemo kao ispunjeno obećanje.
Ministarka je izjavila da očekuje da će preduzeće “Srbija kargo” odmah početi da posluje samostalno, a da će prevoz putnika imati subvencije, koje će se u narednih nekoliko godina drastično smanjivati, jer se očekuje da će kompanija bolje poslovati. Do kraja ove godine biće uvedena i naknada na korišćenje infrastrukture, da bi se podstakla konkurencija na tržištu.
Podela “Železnica Srbije” na tri preduzeća i Holding ne čini se kao dobra ideja ekonomisti Milanu Kovačeviću, koji smatra da “za tim nema potrebe”.
“Mislim da je bilo dovoljno odvojiti infrastrukturu od funkcionisanja prevoza putnika i robe. Naime, biće malo sukoba između određenih funkcija u načinu kako je razdvojen putnički i teretni saobraćaj. Drugo, ne znam čemu će Holding služiti, kada je država inače jedini vlasnik Železnice. Zašto ona treba da bude vlasnik Holdinga, a Holding vlasnik ovih preduzeća? Mislim da je nepotrebno”, kaže Milan Kovačević za Istinomer.

Nova preduzeća dobila su i generalne direktore. Na čelu Društva za železnički prevoz robe “Srbija kargo” nalazi se Miroljub Jevtić, u Društvu za železnički prevoz putnika “Srbija voz” za generalnog direktora imenovan je diplomirani mašinski inženjer Jugoslav Jović, dok se na čelu Društva za upravljanje železničkom infrastrukturom “Infrastruktura Železnice Srbije” nalazi Goran Maksić. Skupšine ovih društava imaju po pet članova.
Milan Kovačević je mišljenja da se pri izboru kadrova nije dovoljno vodilo računa o njihovom iskustvu i kvalifikacijama za određene poslove.
“Na primer, za “Infrastrukturu” je potreban dobar građevinac. Infrastruktura znači dobro održavanje pruge, a mi smo toliko loši u toj oblasti da će nam Kinezi popravljati prugu i praviti novu, iako to nije tako komplikovan posao. Šteta je što smo pogubili vrlo kvalitetne ljude na Železnici”, smatra Kovačević.

Da li će biti viška zaposlenih u “Železnici Srbije” znaće se, kako ističu u Ministarstvu, tek nakon donošenja Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova novih akcionarskih društava.
“S obzirom na to da ne postoji zakonska osnova, odnosno planirana budžetska sredstva da se u 2015. godini rešava pitanje viška zaposlenih kroz socijalni program, smanjenje broja zaposlenih vršiće se isključivo prirodnim odlivom”, navodi se u odgovoru Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Istinomeru.