Zaposlićemo 500 ljudi, uglavnom lekara

Ministar zdravlja o novim radnim mestima u zdravstvu. (Večernje novosti, 16. 8. 2014. godine)
„Do kraja ove (2014) i početkom sledeće (2015) godine zaposlićemo u zdravstvu još oko 500 ljudi, uglavnom lekara.“

Ministar zdravlja izjavio je polovinom prošle godine da će do kraja 2014. i početkom 2015. godine u zdravstvu biti zaposleno još oko 500 ljudi, “uglavnom lekara”. On je kazao da se radna mesta u zdravstvu moraju popunjavati, kako ne bismo ostali bez specijalista.

Večernje novosti, 16. 8. 2015. godine
„Hoćemo, prvi put, da napravimo ozbiljnu koncepciju za narednih pet ili 10 godina i dinamiku kako ćemo zapošljavati novi kadar u zavisnosti od toga kad ko ide u penziju, ili iz drugih razloga odlazi iz državnog zdravstva“, rekao je ministar Lončar.

S obzirom na nedostatak lekara specijalista, ali i drugog medicinskog osoblja, Vladina komisija za davanje saglasnosti za dodatno zapošljavanje i radno angažovanje odobrila je još tokom prošle godine nova zaposlenja u zdravstvu.

Prema informacijama koje je Istinomer dobio od Ministarstva zdravlja, u ovom sektoru posao je dobilo skoro 2.000 medicinskih radnika u proteklih više od godinu dana.

“U proteklih godinu dana Komisija za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava odobrila je ukupno 1.951 zahtev za prijem u radni odnos na neodređeno vreme u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže. Od tog broja je 834 zahteva sa visokom školskom spremom (lekari)”, ističu u Ministarstvu zdravlja.

Budući da je za proteklih godinu dana zaposleno više od 500 lekara izjavu ministra zdravlja ocenjujemo kao ispunjeno obećanje.

Da bi sa ovom praksom trebalo nastaviti, saglasan je i dr Zoran Savić, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, jer, kako kaže, “u poređenju sa prosekom koji važi u zemljama EU, proporcionalno gledano, imamo manji broj lekara i medicinskih sestara u odnosu na broj stanovnika”. Međutim, on napominje da u prethodnom periodu u radni odnos nisu primljeni samo zdravstveni radnici.

“Na sastancima u Ministarstvu zdravlja rečeno nam je da je Ministarstvo dalo odobrenje da se zaposli određeni broj zdravstvenih radnika, ali podaci koje smo dobili od naših predstavnika sindikata iz zdravstvenih ustanova u Srbiji, govore da ima ustanova koje su primile i nezdravstevne radnike. Znači, suprotno odobrenju”, kaže za Istinomer predsednik Sindikata zdravstva Zoran Savić.

Nemedicinsko osoblje je, sa druge strane, prvo kada se govori o viškovima u zdravstvu. To su nam potvrdili i u Ministarstvu zdravlja, napominjući da je interes da se kroz program racionalizacije smanji veliki broj nemedicinskog osoblja. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički rekla je da je u zdravstvu višak oko 2.700 ljudi, dok ministar zdravlja Zlatibor Lončar procenjuje da je to 1.700 zaposlenih. Međutim, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu Zoran Savić kaže da je teško bez jasnih kriterijuma utvrditi da li postoji višak zaposlenih.

„Mislim da se olako govori o dve ili tri hiljade ljudi, bez procedure, dobre analize i bez ekonomskih podataka. Ako želimo da one koji održavaju higijenu u zdravstvenim ustanovama ili rade na pripremi i distribuciji hrane proglasimo viškom da bismo smanjili broj ljudi, a onda da njihov posao rade neki servisi ili neke agencije za mnogo više para, onda mislim da smo na pogrešnom putu“, kaže Savić za Istinomer.

Problem sa kojim se susreće zdravstvo već nekoliko godina, jeste povećan odlazak lekara iz zemlje zbog loše ekonomske situacije. Lekarska komora Srbije je u toku 2014. godine izdala 927 sertifikata o dobroj praksi, koji su lekarima potrebni kada žele da se prijave za rad u inostranstvu. Samo u toku ove godine izdato je blizu 500 takvih sertifikata.

“Prilikom popunjavanja forumulara lekari u najvećem procentu (90 odsto) navode da odlaze u inostranstvo radi zaposlenja. Najviše odlaze lekari opšte prakse, ali postoji trend izjednačavanja sa lekarima specijalistima. Procentualno više odlaze mladi lekari, doktori medicine, međutim u toku 2015. godine sve je više zaposlenih lekara specijalista koji podnose zahtev da im LKS izda sertifikat o dobroj praksi”, kažu za Istinomer u Lekarskoj komori Srbije.

Zdravstvo ukupno ima 115.200 zaposlenih, a predsednik Sindikata zdravstva Zoran Savić smatra da nedostaje više od 10.000 zdravstvenih radnika da bi se radilo adekvatno. Prema podacima Lekarske komore Srbije najpotrebniji su specijalisti pedijatrije, ginekologije, opšte hirurgije, interne medicine i anesteziologije.