Zakon o uzbunjivačima u junu

Premijer o zakonu o zaštiti uzbunjivača. (Otvoreni parlament, 27.4. 2014. godine)
"Već tokom juna meseca biće donet zakon o zaštiti uzbunjivača, koji će zaštiti građane koji su spremni da prijave korupciju koju uoče u vezi sa radom koji obavljaju.“

Donošenje zakona o zaštiti u više navrata najavljivao je ministar pravde Nikola Selaković, a već nekoliko puta su probijani rokovi za usvajanje zakona. Premijer je u svom ekspozeu najavio da će ovaj zakon biti usvojen tokom juna.

Ministarstvo pravde objavilo je 24. juna novu verziju Nacrta zakona o zaštiti uzbunjivača, ali on se još nije našao pred poslanicima Skupštine Srbije.

Neispunjeno obećanje predsednika Vlade Srbije.