Uzbunjivači dobijaju zakon

Ministar pravde i državne uprave o donošenju zakona o zaštiti uzbunjivača. (Tanjug, 5. 12. 2012. godine)
"Do polovine sledeće (2013.) godine biće izrađen nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača."

Svi oni koji su prijavljivali nepravilnosti u radu javne institucije i pojave korupcije u njima, kasnije su često bili izloženi osveti. Pošto „uzbunjivači“ predstavljaju važan faktor u borbi protiv korupcije, veoma je bitno da im se obezbedi zakonska zaštita. O donošenju takvog akta govori se već dugo, ali se još nije prešlo „na dela“. Tako je obećanje ministra pravde iz decembra 2012. zaličilo na to da bi zakon o zaštiti uzbunjivača mogao da bude pripremljen u skorije vreme.

Međutim, blizu polovine 2013. godine, Selaković je na konferenciji „Zaštita uzbunjivača“ pomerio rok.

„Nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača biće gotov do jeseni kad očekujem da će početi javna rasprava.“

Tanjug, 23. 5. 2013. godine

Ministar dobija ocenu „neispunjeno“.

Iako je jesen došla nacrta Zakona nije bilo, a na pitanje Istinomera zašto je to tako od Ministarstva pravde smo dobili sledeći odgovor:

U toku je izrada Radne verzije Zakona o uzbunjivačima, a kao osnova za zakon uzet je model koji su Poverenik za informacije od javnog značaja i Zaštitnik građana dostavili ministarstvu u junu mesecu.
Tokom juna meseca ministarstvo je radilo na finalnoj verziji Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana.
Odmah po završetku ovog velikog posla krenulo se sa izradom Radne verzije Zakonu o zaštiti uzbunjivača, prvo kroz konsultacije za sastav radne grupe, a sad već uveliko i na radu u samoj radnoj grupi.
Ministarstvo pravde i držane uprave je oformilo Radnu grupu čiji članovi dolaze sa – Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Kriminalističko – policijske akademije, Vrhovnog kasacionog suda, Republičkoj javnog tužilaštva, Prekršajnog suda u Beogradu, Osnovnog suda u Beogradu, Suda časti Privredne komore Srbije, Osnovnog suda u Šapcu, portala Pištaljka, Policijske uprave grada Beograda, Ministarstva pravde i državne uprave…
Članovi intenzivno radi na izradi Radne verzije Zakona o uzbunjivačima, a rokovi koji su postavljeni su realni i može se očekivati da se predlog zakona nađe u decembru pred narodnim poslanicima.