Zakon o upisu u katastar u julu u skupštini

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture o novom zakonu o katastru. (Tanjug, 30. 6. 2017. godine)
„Zainteresovanost predstavnika MMF-a je bila naročito na izdavanju građevinskih dozvola i na reformisanju katastra, odnosno novom zakonu o upisu u katastar, koji će se u julu naći u parlamentu. Imaćemo e-šalter katastra, potpuno ubrzanu proceduru koja će biti smanjena sa 15 dana, koliko je danas kada govorimo o katastru, na maksimum tri dana.“

Krajem juna ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović obećala je da će se već u julu Zakon o upisu u katastar naći u parlamentu, ali dva meseca nakon toga zakon je još uvek u formi nacrta. U avgustu je održano niz javnih rasprava širom Srbije, ali prema podacima sa sajta Narodne skupštine zakon nije ni u proceduri, a nije razmatran ni na sednici Vlade. 

Nije jasno zbog čega je ministarka Mihajlović krajem juna ustvrdila da će se zakon naći pred poslanicima u julu kada je bilo jasno da tek predstoji zakonom obavezna javna rasprava, mada to nažalost i nije česta praksa u donošenju srpskih zakona.

Zbog toga što još uvek nije sigurno kada će zakon biti donet, Istinomer obećanje ministarke Mihajlović ocenjuje kao neispunjeno.

Inače, novi zakon prema rečima ministаrke Mihаjlović ima za cilj bolje uslove poslovanja u Srbiji kao i poboljšаnje rejtingа zemlje nа Duing biznis listi Svetske bаnke.

„Zаkon će skrаtiti upis imovine nа svegа nekoliko dаnа, što je vаžno zа poboljšаnje rejtingа Srbije nа Duing biznis listi. Ako želimo dа Srbijа mаksimаlno poprаvi rejting, potrebno je ne sаmo dа usvojimo zаkon o upisimа u kаtаstаr, već i dа zаkon bude u potpunosti primenjen i dа drugi propisi koji nа njegа utiču budu sа njim usklаđeni“, reklа je Mihаjlović početkom avgusta.

Ono što je iz objavljenog nacrta zakona jasno jeste da bi do kraja 2019. godine trebalo da bude potpuno završen proces prelaska sa analognog na digitalno upisivanje nepokretnosti u katastar. Nakon toga, proces bi trebalo da bude u potpunosti digitalizovan, što znači da će i zahtevi za upis u katastar biti u elektronskoj formi, a brojni nadležni organi uvezani elektronski. U nacrtu stoji da će zakon stupiti na snagu tek šest meseci od dana njegovog objavljivanja u Službenom glasniku. 

Za šest meseci poslanici u plenumu proveli samo 19 dana
Prema podacima Otvorenog parlamenta, poslanici su doneli poslednji zakon 26. juna, a trenutno je u toku rasprava o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu koji treba da ograniči prodaju zemlje strancima. 
Za prvih šest meseci ove godine Parlament je radio u plenumu svega 19 dana što im je bilo dovoljno da donesu čak 36 zakona, od čega šest zakona u hitnom postupku. Tako su tokom maja poslanici u plenumu proveli svega 10 dana, ali su za to vreme potvrdili 22 sporazuma i usvojili 5 zakona. To znači da su u proseku donosili čak tri zakona po danu.