Zakon o socijalnim kartama biće usvojen do kraja 2018.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o Zakonu o socijalnim kartama (Tanjug, 8. jun, 2018. godine)
„Ministarstvo za rad počelo je ove godine sa izradom projekta socijalnih karti, to je veliki projekat koji je sada u fazi raspisivanja tendera kada je u pitanju tehnički deo, izrađen je idejni deo, a u drugoj polovini godine treba da se donese Zakon o socijalnim kartama.“
Govoreći na konferenciji “Privreda i javna uprava na istom zadatku“, sredinom prošle godine, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja rekao je da je počela priprema za dugo najavljivani projekat izrade socijalnih karata, koji bi, prema njegovim rečima, trebao da u jedinstvenoj bazi podataka objedini sve primaoce socijalne pomoći po raznim osnovama.
Tom prilikom, Đorđević je najavio i konkretne korake u realizaciji ovog projekta, pa je tako rekao da je u toku raspisivanje tendera za tehnički deo, a da će Zakon o socijalnim kartama biti donet do kraja godine.

“Taj Zakon treba da nam da uvid u realno stanje, kako bismo imali pravičniju raspodelu socijalnih prava. Zakon je nužan uslov za raspolaganje tačnim podacima o socijalno-ekonomskom statusu, kako bismo unapredili postojeće stanje. Sprečavaju se zloupotrebe i poboljšava status onih kojima je socijalna pomoć potrebna. To je uspostavljanje mehanizma za pravedniju raspodelu“, rekao je Đorđević.
Dodao je da će Zakon obezbediti potpuniji obuhvat socijalno ugroženih građana, da bi trebalo da uvede transparentniji pristup u podeli socijalne pomoći i pruži bolji uvid u socijalni status celog stanovništva.
Mesec dana kasnije, ministar za socijalna pitanja ponovio je svoje obećanje da će Zakon o socijalnim kartama biti usvojen u drugoj polovini 2018. i da će u prvoj polovini 2019. sistem socijalnih karata biti u funkciji.
Međutim, kada se zagazilo u drugu polovinu 2018. tačnije u oktobru, Đorđević je dao novi rok, pa je tako najavio da će Zakon o socijalnim kartama biti usvojen u maju, ili početkom juna 2019. 
Konačno, u decembru ministar za socijalna pitanja još jednom je pomerio rok koji je sam zadao, pa je izjavio da uvođenje sistema socijalnih karata možemo da očekujemo tek 2020. godine.
Iz Kabineta ministra nismo dobili odgovore na pitanja o tome zbog čega se kasni sa usvajanjem zakona, niti dokle se stiglo sa procedurom.
Dakle, zakon koji bi trebao da sistematizuje podatke o korisnicima socijalne pomoći u Srbiji nije donesen krajem prošle godine, a u međuvremenu više puta je probijan rok za njegovo usvajanje, zbog čega Zoran Đorđević za ovo obećanje dobija ocenu “neispunjeno“.
Naslovna fotografija: FoNet / MINRZS