Zakon o radu ne smanjuje radnička prava

Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja o novom Zakonu o radu. (Politika 16.5.2014. godine)
16. 5. 2014.
Teme / Ocene: Beležnica
"Novi zakon o radu biće donet do sredine jula i on se ne donosi da bi bila smanjena radnička prava, već da bi proces proizvodnje bio jednostavniji, da bi bio manje administracije i da bi se znala precizna prava i obaveze poslodavaca i radnika"