Zakon o poreklu imovine do kraja 2016.

Ministarka pravde o roku za usvajanje zakona o poreklu imovine. (RTS, 12. 8. 2016. godine)
12. 8. 2016.
Teme / Ocene: Beležnica, Politika
„Jedan od bitnih zakona koji nas očekuje, kao što je i sam predsednik Vlade najavio, do kraja godine nas očekuje usvajanje jednog potpuno novog zakona koji će na jedan drugačiji način da reguliše vrlo osetljivu oblast. Tako da se nadam u što skorije vreme da ćemo i na javnu raspravu da izađemo sa zakonom o poreklu imovine.“