Zakon o podršci porodicama sa decom najkasnije do aprila 2015.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o Zakonu o finansijskoj podršci porodicama sa decom. (Minrzs.gov.rs, 15. 8. 2014. godine)
„Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom biće donet do kraja (2014) godine ili najkasnije u prvom kvartalu iduće (2015) godine.“

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja najavio je polovinom avgusta prošle godine da će zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom biti donet do kraja 2014. ili najkasnije u prvom kvartalu 2015. godine. Vulin je rekao da je to zakon koji “tretira” trošenje 50 miliijardi dinara budžetskog novca godišnje i da cilj ministarstva nije da se smanjuju prava korisnika već da se isprave brojni nedostaci koji su se pokazali u praksi.
“Puno je zloupotreba, od zloupotrebe dečjeg dodatka do porodiljskog dodatka. Takav smo narod. Ako ima prilike da se nešto zloupotrebi to i uradimo. Međutim, nije to samo naša osobina, to je ljudska osobina”, rekao je Vulin.
Minrzs.gov.rs, 15. 8. 2014. godine

U okviru kampanje „P(B)ravo za mame“, tokom leta prošle godine, 250 mama i trudnica razgovaralo je sa poslanicima Skupštine Srbije i tražilo njihovu podršku za promenu Zakona o finansijskoj podršci porodica sa decom. Tokom kampanje obavljeni su razgovori sa 159 poslanika, a 158 njih je reklo “DA, glasaću za promenu člana 13. Zakona”.

“Nakon donošenja bebe na svet, mamama u Srbiji plata kasni najčešće između tri i šest meseci i to zbog toga što je odgovornost za isplatu porodiljskih naknada preneta na poslodavca, iako država u svom budžetu planira ova sredstva i refundira ih poslodavcima koji savesno obave isplatu ovih naknada. Kampanja “P(B)ravo za mame” zalagala se da ostvarivanje porodiljskih naknada bude svima olakšano, kako mamama tako i poslodavcima. Cilj kampanje je da zaposlene majke redovno dobijaju naknadu tokom trajanja porodiljskog odsustva direktnom isplatom iz budžeta na njihove račune, umesto sa računa poslodavaca. Nakon dobijene većine u parlamentu, liderke kampanje sastale su se i sa ministrom Vulinom koji je takođe rekao “DA” za mame, i obećao da će hitno formirati radnu grupu i da će zakon biti promenjen do kraja 2014. godine, ističe Ana Babović, liderka kampanje.

*
    

Međutim, ni nakon skoro godinu dana zakon nije poslat u proceduru.

Zato izjavu ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ocenjujemo kao neispunjeno obećanje.